Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Diablerie

Upíři mezi sebou mohou spáchat odporný akt kanibalismu – Diablerii. Když ve svém těle nemá oběť žádnou krev, může upír pokračovat v pití a vysát a pozřít i její duši.
Tento akt kanibalismu je nejodpornější skutek, kterého se upír může v očích ostatních upírů dopustit. Diablerista se stává automaticky lovnou zvěří. Ten, kdo Diableristu dopadne a buď zničí nebo předá spravedlnosti, bývá automaticky velmi odměněn. Učení neklanových Disciplín, poskytnutí vlivu nebo garantování loviště jsou pouze příkladu odměny pro úspěšné lovce Diableristů.

Pro spáchání Diablerie je nezbytné, aby se oběť nemohla bránit, tedy byla vyřazena, v torporu, nebo aspoň znehybněna dřevěným kůlem. Zadržení nebo zajetí není postačující.
Útočník musí oběti vysát z těla veškerou krev a poté pokračovat v sání 1 minutu za každý bod Vůle oběti.
V okamžiku, kdy začne vysávání duše, se o probíhající Diablerii dozví všichni, kdo mají na oběť Pouto krve, i ten, kdo má oběť Poutem Krve spoutanou. Po Diablerii kontaktujte organizátory.
Pokud je v průběhu vysávání duše diablerie přerušena (stačí zranit útočníka za 1 život), získají jak útočník, tak oběť psychické poruchy, avšak Diablerie je neúspěšná.

Po úspěšné Diablerii se oběť rozpadne na prach a diableristu ovládne extatický pocit síly a moci. Odehrajte to. Kdo jste viděl souboj dvou nesmrtelných v Highlanderovi, víte, o co se jedná.

Výhody diablerie

Diablerie přináší tomu, kdo ji spáchá, výhody

Nevýhody diablerie

Kromě proměny v lovnou zvěř v okamžiku, kdy se informace o diablerii provalí na veřejnost, má diablerie i další nevýhody

Naposledy upravováno : 2018, 25.10., 23:32:06