Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

RolePlaying Tvorba postavy Zlepšení postavy Přijetí Disciplíny Schopnosti Mezičas

Disciplíny

Nadpřirozené upíří schopnosti. Každý klan má tři takzvané klanové Disciplíny. Klanové Disciplíny se může Rodný učit sám, bez učitele, a také jejich výuka je potom mnohem jednodušší. Každá Disciplína obsahuje řadu schopností rozdělených do tří úrovní. K tomu, aby se postava naučila v Disciplíně schopnost na druhé úrovni, musí v ní napřed ovládat aspoň jednu schopnost na první úrovni. Obdobně, pro naučení se schopnosti na třetí úrovni musí postava v dané Disciplíně ovládat aspoň jednu schopnost na druhé úrovni.

Postavám hráčů jsou k dispozici tyto Disciplíny:

Animalismus

ovládají: Gangrelové, Nosferati
Schopnost do určité míry ovládat zvířata. Říká se, že pod pojem "zvířata" spadá i Bestie.

Auspex

ovládají: Malkaviáni, Toreadoři, Tremeři
Schopnost podobná psychometrii. Údajně umožnuje cestovat jinými rovinami bytí a vidět věci, které se staly, nebo ty, které se stanou.

Manipulace (Presence)

ovládají: Brujahové, Toreadoři, Ventruové
Schopnost, jíž se dá znásobit charisma toho, kdo této Disciplíně vládne. Osobě, která má tak zničující šarm, lze upřít jen málo co (v některých případech údajně vůbec nic).

Odolnost (Fortitude)

ovládají: Gangrelové, Ventruové
I na měřítka Rodných výjimečná regenerace. Prý ani Slunce nebo oheň tolik neublíží Mocným, kteří touto schopností disponují.

Ovládání (Dominate)

ovládají: Tremeři, Ventruové
Schopnosti vnutit svou vůli ostatním. Prý je možné si pomocí této Disciplíny někoho zcela podrobit, udělat z něj bezduchou loutku.

Protean

ovládají: Gangrelové
Schopnost proměny. Kam až může zajít tato Disciplína? Proslýchá se, že je možné se stát zcela nehmotným a zároveň smrtelně nebezpečným.

Rychlost (Celerity)

ovládají: Brujahové, Toreadoři
Ostřejší reflexy, mrštnost, obratnost... To je jen několik málo vlastností, které poskytuje tato Disciplína.

Síla (Potence)

ovládají: Brujahové, Nosferati
Tato schopnost neobnáší pouze pádnost pěstí. Je velmi obtížné odšroubovat Rodnému hlavu z krku. Ale ti, již touto Disciplínou vládnou, to údajně zvládnou bez větších komplikací.

Skrývání (Obfuscate)

ovládají: Malkaviáni, Nosferati
Schopnost unikat zrakům smrtelníků i Rodných. Nikdo si nikdy nemůže být jist, kolik stínů se mu plíží v patách.

Šílenství (Dementation)

ovládají: Malkaviáni
Tajemstvím opředená schopnost manipulovat s myslí ostatních a infikovat ji šílenstvím. Avšak ti, kteří ji používají, se jednou neodvratně zřítí do hlubiny zapomnění.

Thaumaturgie

ovládají: Tremeři, ale některé schopnosti jsou rozšířeny i mezi ostatní klany
Magie. Či snad věda? Přístupy jednotlivých Cest se různí. Ten, kdo se zabývá touto Disciplínou, může odhalit spoustu věcí, které ostatním zůstávají skryté.


Každý klan má podrobný popis svých Disciplín jako součást svých pravidel. O ostatních ví jenom to, co je uvedeno zde, nebo to, co si v průběhu hry zjistí. I proto je dobré nevyzrazovat ostatním, jaké jsou vaše schopnosti.

Naposledy upravováno : 2014, 12.09., 13:11:43