Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

FAQ

FAQ

Lze zvyšovat aktuální generaci o více stupňů najednou, mám-li na to expy?

Ano. Toto se oproti roční verzi Maškarády změnilo.

Jak vlastně funguje Elysium? Chodí tam nevědomí smrtelníci nebo ne?

Nikoliv. Elysium je virtuálně střeženo. Všichni smrtelníci, kteří se tam ocitnou, jsou buď krvavé panenky, ghoulové, tušící kontakti nebo nějakým způsobem prověřené osoby. Takže pokud se tam vyskytne někdo jiný krom výše uvedených lidí nebo Rodných, je to zvláštní, zarážející a možná i poplachu hodné.

Jak přesněji hrát pouto krve?

To, že je možné na určitou dobu spálením krve překonat vliv krevního pouta, musí mít silný motiv. Spoutaný nemůže poutajícímu např. zatajit informaci, že ví o chystaném atentátu na něj.
Už jenom to, aby spoutané postavě přišlo na mysl, že je třeba odolávat přáním poutajícího, vyžaduje relevantní důvod (např.: ten, kdo má utvořené pouto, žádá po spoutaném, aby ohrozil/napadl osobu, kterou tento spoutaný má rád; poutající na spoutaného nespravedlivě zaútočí apod.). Případná křivda, kterou poutající učiní, bude mít spoutaný tendence si nějak ospravedlňovat.

Vztahuje se Tradice Zničení i na ghouly?

Tradice Zničení jako taková se na ně nevztahuje. Ghoul je považován za majetek svého pána. Zabije-li ho někdo jiný bez svolení jeho pána, je to nanejvýš nezdvořilé a pachatel by se měl přinejmenším omluvit.

Smím jakožto Rodný herně jíst?

Ano. Pro účely larpu se musela koncepce Rodných poněkud "polidštit". A není třeba ani předstírat, že vám jídlo chutná jako prach a popel - jídlo je fajn, ale krev je prostě nejlepší. ;)

Jaký je vztah upírů k lidským emocím a vztahům?

Čekali jsme, že se někdo zeptá. Zde žádný Twilight, prosím. :)
Pro upíry je největším potěšením pití krve. Mohou si ale vychutnat i dobré jídlo. A rovněž jsou (v závislosti na svém stáří) schopni pociťovat nějaké emoce.
Mladý upír má dosud cosi z člověka, takže ještě nemusí být tak "vyhořelý", jako ti starší. Vztahy mezi stvořitelem a jeho potomkem mohou být také všelijaké, zejména pokud tento potomek trávil delší čas jako ghúl.
Staří upíři se většinou takovými malichernostmi jako emoce nezabývají a jejich vztahy bývají čistě formálního rázu v rámci zajištění své moci, existence, teritoria a statusu.
Ve všech případech se samozřejmě jedná o vztahy čistě herní!

Mám trochu zmatek v tom, jak je to s "předáním vlivu" předávají se tečky nebo expy?

Vliv lze podle pravidel "předat" někomu jinému, osobě nebo skupině. Ten, kdo předává vliv, musí vždycky předat celý vliv, tj. všechny tečky v něm. Ovšem, předání vlivu není nikdy beze ztrát, takže příjemce nedostane celou hodnotu tečky, ale jenom o něco míň. To "něco" jsou expy. Takže příjemce dostane za každou tečku k dispozici o jen tolik expů, kolikátá to byla tečka + 1 exp navíc.
Příklad 1: Skupina A (vliv na pražskou židovskou obec 2) předává tento svůj vliv skupině B (vliv na pžo 4), která má ghoula. Skupina A musí předat celý vliv tečku, takže tento vliv ztrácí. Skupina B dostane k dispozici 5 expů ([1+1]+[2+1]), za které může navýšit svůj vliv na PŽO. Nakoupení páté tečky stojí 8 expů. Skupině B tedy stačí k získaným 5 expům doplatit 3 expy a může navýšit svůj vliv na 5.

Pozor: předávání vlivu může být často ovlivněno tím, jak tento vliv funguje, jaký je za ním "příběh". Některé typy vlivu se předávají snáz (a předání může být méně "ztrátové") některé hůř či dokonce vůbec.

Mám v historii postavy, že moje postava byla v torporu. Musím si za to snížit aktuální generaci?

Ne. Torpor v historii postavy se nepočítá. Počítají se až torpory potom, co postava vstoupila do hry.

Je možné, aby měl ghoul 1. stupeň neklanové disciplíny, kterou ovládá jeho pán?

Nikoliv. Jsou možné jen 1. úrovně klanových disciplín pána a 1. stupeň disciplíny Síla. Může se to ale naučit od jiného Rodného, který ji má jako klanovou.

Jaká jsou pravidla pro šifrování?

Na přední stranu dotyčného dokumentu se napíše: "Obsah zašifrován dovedností x (stupeň dovednosti), vůle y (úroveň vůle šifrovatele), kdo nemá víc, nepřečte nic."
Vítězí ten, kdo má větší šifrování, při rovnosti dovedností ten, kdo má větší vůli, při rovností vůlí šifrovatel.
Tuhle dovednost si můžete vzít navíc oproti těm uvedeným v pravidlech.

Může upír ve Frenzy nebo Rötschrecku používat Schopnosti?

Může používat Rychlost, Sílu a Odolnost.

Pozná cíl, že na něj byla použita nějaká psychická schopnost?

Není-li řečeno jinak, tak ne. Může si to však odvodit od průvodních jevů. Když mu někdo uprostřed ulice nařizuje, aby se zul, může to být podezřelé.

Lze použít "úhyb" na útok někoho, kdo má přikrytou placku?

Ne. Prvnímu útoku takto ukryté postavy uhnout nelze (ani reálně, nevidíte ji). Dále pak záleží na tom, zda je stále ukryt (sundá ruku z placky) - pak lze uhýbat libovolně (reálně i schopností) nebo zda má placku nadále skrytou - pak stále uhýbat nelze.

Lze použít "úhyb" na útok někoho, kdo útočí zezadu/zpoza rohu apod.?

Ano. Možná to není přísně logické, ale nechceme řešit, jestli cíl útočníka měl šanci zahlédnout koutkem oka apod.

Mohu si nechat herní věci v průběhu herního času ve svém útočišti?

Ano, nicméně pokud vám je někdo přijde ukrást a vy tam nebudete, automaticky se mu to povede, i kdybyste je měli strašně moc schované.

Lze Geius rei použít na mrtvé tělo?

Ne, tělo živého tvora ani po smrti není pro tyto účely považováno za předmět.

Jak je to s působením alkoholu a jiných omamných látek na Rodné?

Alkohol bereme, že funguje na Rodné přímo (když si během sériového lovu po hospodách dají za hodinu devět piv, tak se to na nich neoddiskutovatelně podepíše, takže to nelze ignorovat ;)). Jiné drogy účinkují na Rodné pouze přes krev zfetovaného, a to ještě za předpokladu, že si to dotyčný hráč chce odehrát. Zde se samozřejmě jedná pouze o drogy "herní"!

Naposledy upravováno : 2019, 12.12., 12:31:04