Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Tradice Klany Vyhlášky Noviny Spravedlnost Princezna Šerif a Senešal Primogenát Kdo je kdo Svět Archiv postav

Klany

V Praze přebývá - a pro hráče je určeno - sedm z třinácti upířích klanů. Jsou to klany sdružené v Kamarile, sektě, která dbá na dodržování Tradic a zejména Maškarády. Zachování Maškarády je to, co drží upíry v Kamarile pospolu.

Upíří klany jsou mezi nemrtvými to samé, co mezi lidmi rody. Když Rodný (tak se upíři mezi sebou nazývají, slovo upír je ... nezdvořilé, tak ho už dále nebudeme používat) vytvoří ze smrtelníka svého potomka, je potomek příslušníkem stejného klanu jako jeho otec. Po svém otci dědí schopnosti i slabosti, které sdílí se všemi ostatními členy klanu.

Pro hráče je přístupných 7 kamarilových klanů:

Brujahové [Brudžahové]

Profesionální revolucionáři, horkokrevní a zapálení pro své vize. Své argumenty jsou v případě potřeby připraveni podpořit ranou pěstí. Ač se to možná nezdá, ani Brujahové nejsou bezduché gorily. Mají své zájmy, své pohnutky, své ideje.

Disciplíny: Manipulace, Rychlost, Síla
Slabost: slepě obhajují jedno určité dogma, odmítají se bavit o tom, že by to mohlo být jinak - po prvním varování dostane prudící šťoural tečku mezi oči.

Gangrelové

Nejvíce svázaní s přírodou, nejméně spoutaní politikou. Chodí si kam chtějí, dělají si, co chtějí (v rámci skromných možností). Gangrelové jsou příjemní svou liberálností, zároveň se straní politického života.

Disciplíny: Animalismus, Odolnost, Protean
Slabost: Po každé Frenzy přibude Gangrelovi jeden zvířecí znak, který se projevuje zvířecím chováním - očucháváním, "mytím" se tlapkami apod.

Malkaviáni

Malkaviani jsou duševně vyšinutí. To ví každý. Po příčině tohoto jevu však pátrá málokdo. Hihihihihi...
Zahrát si takovou postavu je zajisté výzvou, ale nic by se nemělo přehánět. Vcítit se do šíleného Rodného rozhodně není snadné. Ne, není. Opravdu ne. NE!

Disciplíny: Auspex, Skrývání, Šílenství
Slabost: Každý příslušník tohoto klanu trpí nějakou duševní poruchou.

Nosferati

Vzdělaní, avšak pro svůj vzhled mnohdy opovrhovaní Rodní. Skrývají se před zraky lidí i nadpřirozených bytostí, jejich soudržnost je pověstná. Navzájem se na sebe mohou spolehnout. Na bytosti žijící v Praze, která je ovládaná Toreadory, však nikoliv.

Disciplíny: Animalismus, Síla, Skrývání
Slabost: Nosferati trpí nenapravitelnou deformací těla. Z hlediska herního mechanismu je nutné nosit zahalený obličej (šátkem, hustým závojem...). Toto opatření není nutné jen při používání speciálních efektů Skrývání.

Toreadoři

Jsou vládnoucím klanem v Praze. Pečlivě si pěstují image dekadentních umělců. Hodně dávají na svůj smysl pro krásu a estetično. Kromě hrdosti na svůj talent mohou oplývat i hrdostí na svůj vzhled a sebestředností.

Disciplíny: Auspex, Rychlost, Manipulace.
Slabost: Jedna z neřestí. A věřte tomu, že jich je více než těch nejznámějších sedm....

Tremeři

Učenci a mágové, pevně zakotvení v hierarchizované struktuře. I přes to, že se prohlašují za jeden z pilířů Kamarily, existují stále značně sami pro sebe. Od Tremerů se vyžaduje přísná kázeň, respekt k vyšším autoritám. Zároveň je podněcována jejich soutěživost.

Disciplíny: Auspex, Ovládnutí, Thaumaturgie
Slabost: Tremeři jsou povolnější vůči přímým rozkazům autorit. Je-li na Tremera použita disciplína Ovládnutí nějakou postavou s funkcí (např. princezna, primogen, arcibiskup, regent), odolání vůlí je pro ně těžší o 1.

Ventruové

Považují se za aristokraty mezi Rodnými. Většinou jde o bankéře, šlechtice či prostě vládce. Trpívají pocitem lehké nadřazenosti, ale vzhledem ke své politické nátuře si jsou jistě vědomi toho, jak se chovat ve městě, v němž nejsou nejsilnějším klanem. Decentnost a distinguovanost je rozhodně na místě. Na intriky vyzbyde prostor vždy.

Disciplíny: Manipulace, Odolnost, Ovládnutí
Slabost: Ventruy zasytí jen jeden druh krve, herně vyjádřený tím, že hráči mohou sbírat po celou dobu hry pivní tácky, odpovídající pouze jednomu pivu (tedy např. výlučně Pilsner Urquell, výlučně Kozel, výlučně Bernard).

Pozn.: Klanové slabosti s možností výběru (duševní porucha, neřest, zvířecí znak, dogma) podléhají schválení Reinity.

Ghoulové

Kromě Rodných se hry budou účastnit i ghoulové, jejich služebníci. Ghoulové jsou smrtelníci, které si některý z Rodných spoutal svojí krví. Od svého pána získávají některé nadpřirozené schopnosti, avšak jsou mnohem slabší, než Rodní. Ghoulů není v Praze mnoho. Princezna nahlíží na ghouly jako na potenciální ohrožení Maškarády, a tak jejich tvorbu povoluje jen zřídka a pouze výměnou za protislužby. Stvořit si ghoula bez povolení je v Praze porušením třetí Tradice.

Naposledy upravováno : 2015, 17.05., 11:04:03