Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Tradice Klany Vyhlášky Noviny Spravedlnost Princezna Šerif a Senešal Primogenát Kdo je kdo Svět Archiv postav

Spravedlnost v Kamarile


Níže naleznete příklad, jak v drtivé většině případů vypadá kamarilská (ne)spravedlnost. V kontextu LARPu je jasné, že nejostřejší hrany budou ohlazeny, ale hlavní myšlenka by měla být zachována.

Pevně věříme, že tenhle příklad vytáhne do popředí několik zásadních aspektů hry:

- Rozdíly mezi oficiálními prohlášeními a zákulisní politikou. Ve chvíli, kdy je něco oficiální, musí Princezna reagovat nekompromisněji, zatímco když jí někdo něco řekne na soukromé audienci, je tu určitá možnost manévrovat. To, že je něco veřejné tajemství, je také úplně v pořádku. Dokud se o něčem veřejně nemluví, existuje šance, že to může projít.

- Primogenská prestiž. Primogen - bez ohledu na to, co si o něm kdo myslí - má už jen ze svého titulu význačné postavení. Samozřejmě s tím jde ruku v ruce určitá odpovědnost.

- Větší význam politiky. Od zvednutí významu harpyjí, přes možnosti ostřeji sledovat své politické cíle. Opět je třeba zopakovat, že společenský status je vlastně to jediné, co Rodný má.

- Každému Rodnému s pudem sebezáchovy by mělo být jasné, že Kamarila je možná příšerně rigidní slonovinová věž, ale že je mu tam vlastně houby zle - když je schopný, je chráněn. Když není schopný, potřebuje se přidat ke klice, která ho ochrání. A rebelií na sebe pouze strhne nelibost mocných. Samozřejmě, někomu to za ty ideály stojí.


Právo a spravedlnost v Kamarile


Právo Rodných stojí na jedné jednoduché myšlence: V rámci své domény má Princ poslední slovo. Konec pohádky. Tečka. To je vše. Jednoduché, že?

Nemůžete vyhrát.

Pro pořádek – spravedlnost Rodných NENÍ založena na porotním soudu, použití čtení aury nebo čehokoli jiného… nic z toho není akceptováno. Vítězí status a postavení. Kamarila si obvykle nepřeje, aby se vyšetřování dobralo skutečného stavu věcí. Proč vyšetřovat? Lepší je najít obětního beránka… pardon, kriminálního Caitiffa… a zabít ho za tento zločin. Pokud se zločin stane znovu, dotyčný Caitiff byl zjevně s někým spřáhnutý. V případě pochybností obviňte libovolného anarcha nebo autarka… nemají žádný status a jako takoví jsou vinni vším! Dobře, dobře, to záleží na Princi, ale v drtivé většině případů nejsou vyšetřování prováděna – a z dobrých důvodů. Mnoho zločinů může být spácháno a ignorováno, pokud si zapamatujete jednu věc: ačkoli vraždy a diablerie jsou strašlivé zločiny a ačkoli Princové a Justicaři chtějí viníky potrestat, společnost musí být zachována! Největším zločinem v Kamarile je nedbat statusu a postavení.


Příklad toho, proč právo v Kamarile je tak nespravedlivé (založeno na skutečné herní situaci)
Představte si tuto scénu: Tremerský primogen byl nalezen v místnosti s před chvílí usmrcenou mrtvolou ventrueského primogena. Tremere prohlašuje, že to nespáchal. Princ ho povolá spolu s celým svým dvorem (což je špatný tah, ale k tomu se dostaneme později).
Princ: Dobře, lorde. Zabil jste ventrueského primogena?
Tremere: Můj pane… nemohu lhát. Ne. Nemám s tím nic společného.
Poblíž stojící Toreador: Ha! Vaše Výsosti, zjistil jsem, že tremerský primogen je prolhaný, zrádný, vraždící zmetek.
Tremere: Máte důkazy?
Toreador: Žádné nepotřebuji. Přečetl jsem Vaši auru a nyní VŠICHNI vidí, že lžete, až se Vám od úst práší.
Tremere: VAŠE VÝSOSTI! Co se to děje? Povolil jste toreadorskému anarchovi, aby předkládal důkazy…
Toreador: COŽE?!
Princ (který ví, kam situace spěje a co se stane): Panebože, myslím, že máte pravdu!
Toreador: Co to sakra…?
Tremere: Zmije v našich řadách. Zajímalo by mě, jestli jsou takto postiženi všichni Toreadoři…
Toreador: O čem to sakra mluvíte?!
Tremere: O Vás, pane. O Vás a Vaší neúctě k Tradicím a k zákonům Kamarily. O Vás a Vaší snaze rozvrátit Kamarilu zevnitř.
Toreador: Prosím?!
Tremere: Dal jsem své slovo jako primogen. Vy prohlašujete, že jste pohlédl na mou auru a odporujete mému tvrzení! Pohlédl jste na mou auru, čímž jste zpochybnil mé slovo!
Toreador: No jasně, jste zákeřný zmetek!
Tremere: Pro Vás jedině PAN Zákeřný Zmetek, chlapče. Nebo ještě lépe pan PRIMOGEN Zákeřný Zmetek. Vy jste se rozhodl pohrdat našimi nedotknutelnými Tradicemi, pohrdat pravidly, které drží Kamarilu po sedm století. Vzal jste systém statusu, který nás spojuje a váže a určuje naše místo ve společnosti, a vyhodil jste ho z okna. Veřejně pochybujete o mém slovu… tím naznačujete, že tento status je přebytečný. Chcete jej zničit, že?
Toreador: Ehm… ne, to není…
Tremere: Nepochybně se také chcete zbavit závazků a zavést demokracii… zřejmě jste naslouchal Dantonovi, že?
Toreador: Ne! Počkejte!
Tremere: Vaše Výsosti, žádám, aby tomuto zločinci bylo okamžitě prohnáno srdce kůlem.


A právě takhle se stane, že to zloduchovi projde! Proč? Protože společnost Rodných je smrtonosnější než kterýkoli Rodný! Není založena na férovosti nebo spravedlnosti. Tremerský primogen zabil ventrueského... ale Toreador porušil ještě důležitější pravidlo - nebral zřetel na společenský status. Tremere se dopustil vraždy, ale Toreador se dopustil zrady a pobuřování. A protože ona zrada spočívala v tom, že řekl, že četl Tremerovu auru... pak už samotné obvinění byla zrada, takže případ je uzavřen a Toreador to schytá! (To by mohlo vést tomu, že osoby jako harpyje budou soudit a rozhodovat soudní pře. A to je téměř správně!)

Mimochodem, Princ to zvoral. Měl se postarat, aby se Toreador zeptal Tremera v soukromí, a pak použil Čtení aury jako důkaz, až s tím vyrukuje později. Důkaz by byl připravený předem a prohlášení, že Primogen lže, by bylo přijatelnější (protože Princ to říct může). Zločin je něco, co může projít každému... pokud je dost chytrý. K tomu, aby byl někdo potrestán, stačí říct správná slova ve správnou chvíli správné osobě. Komu záleží na tom, jestli to opravdu udělal? Komu záleží na tom, co má v auře? Jde o to, jak působíte a jakou máte moc. Starší upír vám může znepříjemnit neživot na spoustu let. To je smysl celé hry: musíte přelstít skutečné zlosyny. Zamyslete se - kdyby Toreador v příkladu uvedeném výše byl primogen, tak nejen, že by tremerskému primogenovi prošla vražda ventrueského, ale Princ by musel potrestat celý klan Toreador!

Takže pamatujte: obvinění ze zločinů proti Rodným musí být vyslovena těmi, kdo mají u dvora vysoký status. Nestačí, že máte důkazy proti tremerskému primogenovi, obvinění a přednesení důkazů musí provést Princ, Senešal, Vrchní harpyje, Šerif, správce Elysia nebo jiný primogen. Někdo se za to musí postavit, vznést obvinění a nést následky, pokud se zločin neprokáže. Anonymní udání a podobně jsou okamžitě smetena ze stolu. Důvod, proč musí obvinění vznést někdo důležitý, je takový, že to někdo důležitý musí schytat. Tedy přinejmenším do té doby, než se jim to povede hodit na tu nicotnou osobu, která s tím obviněním přišla první. Pokud přijdete s obviněním a nejste vyslyšeni, pak jste se provinili křivým svědectvím. I když jste říkali pravdu, stejně jste podali křivé svědectví. Samotné obvinění je nebezpečné. Bůh vám pomáhej, pokud byste obvinili z nějakého zločinu Prince, který má dobré postavení – samotný takový čin je pobuřování a může si ho dovolit jen jiný Princ! Pamatujte, že Princ je na svém panství absolutním soudcem.


Justicaři a archoni


Lidé se často ptají: "Ale když je Princ tak nespravedlivý, nemůžu se odvolat k nějaké vyšší autoritě?" Můžete, ovšem narazíte na další stěnu sociálních hodnot, nespravedlnosti a zjevné protekce. Od Princů se očekává, že budou mít svou doménu pevně pod kontrolou. Očekává se od nich, že budou dodržovat právo a Tradice. Archoni a Justicaři tu nejsou od toho, aby někomu dělali kojnou - dokud jsou dodržovány Tradice a edikty Justicarů, je jim v zásadě jedno, jak si Princové počínají.

Rovněž platí, že Archon či Justicar nebude věnovat příliš pozornosti obviněním vůči někomu, kdo je vysoko na společenském a politickém žebříčku, pokud tato obvinění nepocházejí od adekvátně postaveného stěžovatele. Pokud by naslouchali všem obviněním, ba dokonce na jejich základě jednali, podkopávali by samotnou společnost, kterou mají chránit. Nicméně Justicaři si takové věci obvykle pamatují. Pokud pošlete Justicarovi udání na Prince, velmi pravděpodobně Justicar dotyčného Prince informuje o tom, že jste porušili druhou Tradici - nicméně budete moci zemřít s vědomím, že pokud bude tento Princ někdy v budoucnu vyšetřován, Justicar dost možná prověří i záležitosti, ze kterých jste Prince obvinili.

Říká se, že nosferatský Justicar Markov jednou prohlásil: "Na světě jsou dva druhy Princů - ti, kteří jsou vinni porušováním Tradic, a ti, kteří teprve budou přistiženi." Nejlepší rada, kterou můžete o Justicarech dostat, je "vyhněte se jim za každou cenu." Nejednají v rukavičkách. Nejsou tu od toho, aby poskytovali zajímavou sociální interakci a konverzaci. Jsou tu od toho, aby soudili a zabíjeli. Většina Rodných je pro ně někde mezi "nezajímá mě" a "obtěžuje mě".

Justicar nereprezentuje svůj klan. Například Nosferati nemají žádné právo si nárokovat pozornost svého Justicara. Je to nosferatský Justicar, nikoli Justicar Nosferatů. Jediná loajalita Justicara náleží Kamarile. Po tu dobu, kdy zastávají svůj úřad, je to to jediné, co je zajímá. Informovat je, podřídit se jim tak, jak byste se podřídili někomu, kdo může jediným slovem zajistit vaši druhou smrt, a obecně se snažit je neobtěžovat - to je nejlepší způsob, jak vyjít s Justicary. Pokud se ve vaší blízkosti, ve vašem městě, objeví Justicar, buďte si vědomi toho, že do té doby, než zase odjede, jste v konstantním smrtelném nebezpečí.

Převzato a přeloženo z: http://www.fataladdiction.com/cam2/camlaw.html

Naposledy upravováno : 2015, 17.05., 12:48:18