Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Přehled Zahájení Legenda

Návrat starých pořádků

Dne sedmnáctého června roku osmnácti stého čtyřicátého osmého nastal znepokojivý zvrat. Všichni Rodní, přítomní tou dobou v Praze, podlehli své Bestii a poddali se zuřivosti. Málokdo tuší, co se tehdy stalo. Jedno je však zjevné - v dnešní době se ve městě nevyskytuje žádný Rodný, který by tyto časy pamatoval. Nebo to pečlivě tají...

Dne dvanáctého října roku dvou tisícího pátého pocítili všichni Rodní přítomní v Praze zachvění, jež proběhlo pod povrchem města. Jako by Prahou proběhla zvláštní síla, která začala proudit všemi liniemi a uzly. Vnímali ji jen intuitivně, cítili ji. Ze středu města vyrazil k obloze sloup - propletený paprsek světla a tmy. Nebo možná sjel z nebe na zem? Nebo obojí? Lidé chodili dál kolem, nebylo to nic, co by bylo vidět očima. Rodní cítili, že něco z té síly, jež teď koluje městem, koluje i jejich tělem. Naladili se na Prahu. Kdyby byla jako taková v ohrožení, vždycky to budou vědět. Cosi z té síly zůstává v nich, když dojdou všechny síly jejich těla i duše. Ať se budou nacházet kdekoli.

V současnosti v Praze vládne klid a vše se pomalu vrací do starých kolejí. O zrádcích a padlých nikdo nemluví. Loajalita se dočkala ocenění. Učenci získali mnoho odpovědí na své otázky, možná i na ty, které se nikdy neodvažovali položit. Struktura se znovu obnovuje.
Přes veškerou snahu však existují věci, které rozhodně nikdy nebudou jako dřív...

Naposledy upravováno : 2015, 02.05., 11:34:28