Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Kodex Lidskosti

Lidskost je ochrana Rodného před Bestií, která dřímá v jeho nitru. Je to hráz, která brání tomu, aby se on sám stal dravou šelmou, která krvelačně a bez rozumu, jen řízena svými instinkty, loví po nocích.
Na druhou stranu, je to i ochrana před ostatními svého druhu. Bestie v Rodném má tendenci kořit se před silnějšími. Ten, kdo dokáže svoji Bestii lépe spoutat, se Bestii jeví silnější, a proto se spíše podvolí, pokud dotyčný použije některou ze svých nadpřirozených schopností.
Lidskost je v podstatě morální kodex. Čím více lidský ... a později čím více asketický ... Rodný je, tím lépe dokáže ovládat svoji Bestii a i vyšší Vůli. Následující tabulka obsahuje přikázání kodexu Lidskosti a ukázkové hříchy. Pokud postava poruší kodex a spáchá hřích, který je uveden na stejné úrovni jako je její Lidskost nebo na nižší úrovni, je možné, že přijde o jeden bod Lidskosti a její Bestie se tak stane svobodnější.

Organizátoři samozřejmě nejsou drábové, kteří by měli oči všude a hlídali, jestli dodržujete kodex Lidskosti tak, jak máte. To je na vás. A na vás je také, abyste - pokud kodex porušíte - kontaktovali organizátory, přiznali se k prohřešku a užili si jeho případný dopad na vaši postavu.


Lidskost Přikázání Příklad hříchu
-4 Neomezuj svou Bestii, neboť tím omezuješ sám sebe.
 • Diablerie
-3 Účel světí prostředky.
 • krutá nebo masová vražda nebo mučení, to vše bez důvodu nebo pro potěšení
-2 Stále ještě existují věci, jejichž krutost ti je proti mysli, ač jich není mnoho.
 • zabití bez důvodu nebo pro potěšení
-1 Lidskost prostě občas musí ustoupit pragmatismu...
 • zabití ze zištných důvodů
 • dopuštění Diablerie
0 Zkroť a ovládej svou Bestii, nenech se ovládnout od Ní.
 • zabití smrtelníka z Hladu
 • vnutit jinému Rodnému Pouto Krve (jednorázový hřích)
1 Nic lidského ti není cizí.
 • zabití jinak než v nouzi
 • spálit víc než 16 krví za jednu noc
2 Buď zodpovědnější než člověk.
 • nechat se ovládnout Bestií z Hladu
 • nechat se spoutat Poutem Krve (jednorázový hřích)
 • vytvořit si potomka (jednorázový hřích)
3 Cti řád a jeho pravidla, vyhýbej se krutosti.
 • zabití bez ohledu na důvod
 • podlehnutí Rötschrecku
 • lovit v cizím lovišti
 • mít jiného Rodného spoutaného Poutem krve
 • vytvořit nového ghoula (jednorázový hřích)
4 Odpírej sobě a ostatní suď spravedlivě.
 • ponechání si předmětu při prohledávání
 • zranit jinou osobu "zabij"
 • být spoután Poutem Krve
 • spálit více než 4 krve za jeden den
 • držet si ghoula

U vysokých stupňů Lidskosti mohou existovat i drobné odchylky. Pokud chcete hrát postavu s vysokou Lidskostí a máte v úmyslu pojmout svoji Lidskost jinak než asketicky, lze se s organizátory dohodnout.

Naposledy upravováno : 2018, 25.10., 23:29:50