Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Lov a Polibek

Upíří kousnutí vzbuzuje v lidech příjemný extatický pocit. Díky tomu může upír z běžného smrtelníka vysát krev, aniž by se ten bránil. Pokud nejsou další svědci, tak nedošlo k porušení Maškarády.

Lov se herně realizuje návštěvou pohostinského zařízení, ve kterém hráč uzme maximálně dva pivní tácky (nakrmí se z jedné osoby). Nesmí přitom být nikým viděn – ani obsluhou, ani jinými hosty. Záleží na vás, jakou taktiku pro získávání tácků zvolíte. Pokud se nepovede získat tácky / krve nepozorovaně, krev jste získali, ale došlo k malému porušení Maškarády. Oznamte tuto skutečnost telefonicky organizátorům. Toto porušení Maškarády bude muset být zřejmě zakryto pomocí vlivu.
Pokud vás při získávání tácků někdo zastaví, nebo třeba i jen slovně podiví, co to děláte, jedná se o velké porušení Maškarády. I to lze zahladit pomocí vlivu, ale výrazně komplikovaněji.
V Elysiích se nesmí lovit!

Speciálním způsobem lovu je získání krve z Mocného, tedy z jiné hráčské postavy. Mocní necítí automaticky příjemný pocit z Polibku. Použije-li tedy upír na jiného hráče útok vysaj, je potřeba určit, jestli oběť pocítí Polibek.
Útočící hráč vezme tedy svoji Vůli a odečte 2. Postava s Vůlí 5 tak zahlásí „vysaj – tři“. Pokud má oběť Vůli nižší, než je uvedené číslo (tedy v příkladu 2 nebo méně), podlehla Polibku – cítí pocit extáze, který přemáhá všechny jiné pocity. Je-li Vůle postavy stejná nebo vyšší, tak se příjemný pocit nedostavil a postava může jednat jakkoliv uzná za vhodné.
Postava, která podlehla polibku, se nebude bránit, ani kdyby byla vysáta do poslední kapky krve. Pokud je na postavu pod vlivem polibku zaútočeno, tak útoku žádným způsobem neuhýbá, avšak po prvním zásahu již může jednat normálně.

Upír, který vysává svoji oběť – hráče, ví v každém okamžiku, kolik krví v sobě jeho oběť má a podle toho může jednat. Upíři vysávajícímu oznámí svůj aktuální stav, co se týče krve. To samé i ghoulové, jejich kapacita pro účely vysávání je 3 + aktuální stav použitelných krví.

Pití krve trvá 30 sekund na vypití 1 Krve. Je to stejné při pití ze smrtelníků i z upírů. Při pití z ghoula jsou nejdříve vysáty 2 krve, které ghoul dokáže využívat podobně jako upír (pokud je zrovna má). Potom s každou vysátou krví přichází o 1 život.
Běžný smrtelník přichází o životy rovnou.

Pokud upír pije krev z jiného upíra, nebo pije volné krve ghoulů, vezme si odpovídající počet tácků od své oběti. při pití dalších krví z ghoulů nebo jiných smrtelníků – hráčů či NPC – nebere si žádné tácky, ale následně si může vzít v nějaké restauraci tolik krví, kolik vysál ze své oběti bez hrozby porušení Maškarády – nejedná se herně o lov.

Ghoulové nejsou schopni lovu ve smyslu upírů. Krev smrtelníků je nezasytí. Svoji kapacitu dvou krví musí získat od nějakého upíra.

Hlad

Bestie v upírovi chce nakrmit. Pokud nemá upír v sobě dostatek krve, Bestie hladoví. Pokud není zasycena, převezme vládu nad tělem upíra a zasytí se na prvním možném zdroji krve, ať už to je smrtelník nebo Mocný. Zda upír ovládne Bestii nebo zda Bestie nad ním převezme vládu závisí na Lidskosti upíra.

ovládnutí Bestií podle počtu krví
Lidskost upíra -3 krve -2 krve -1 krev 0 krví 1 krev 2 krve
-4okamžitéokamžitéokamžitéokamžitéokamžité5 minut
-3, -2okamžitéokamžitéokamžitéokamžité1 minuta20 minut
-1okamžitéokamžitéokamžité20 sekund5 minut20 minut
0okamžitéokamžité20 sekund1 minuta5 minut
1, 2okamžitéokamžité20 sekund1 minuta20 minut
3okamžité20 sekund1 minuta5 minut20 minut
4okamžité20 sekund1 minuta5 minut

V okamžiku, kdy klesne množství krve v těle upíra, začne se v něm probouzet Bestie. Doba, po které se Bestie probudí je uvedena v tabulce. (Záporné množství krve ošetřuje technické situace, není možné mít záporné množství krve.) Pokud uplyne doba potřebná pro probuzení Bestie aniž by si Rodný obstaral dostatek krve, tak jej Bestie ovládla. V tu chvíli se vrhne na nejbližší zdroj krve bez ohledu na Maškarádu. Každý upír pozná, když jiný upír poblíž něj propadá Bestii. Hráč, kterému zbývá méně než minuta do probuzení Bestie, to dá na vědomí okolo stojícím upírům odroleplayuje to, obvykle s hladovým řevem, postojem těla připomínajícími šelmu na lovu,...), kteří pak mají možnost rychle zareagovat, zejména zabránit porušení Maškarády.
Postava pod vlivem Bestie se vrhne na nejbližší osobu (nezáleží, zda je to smrtelník nebo jiný Mocný). Pokud jsou cílem smrtelníci, z jedné oběti lze získat 5 krví. V případě, že je cílem jiný upír, řiďte se pravidlem pro Polibek. Bestie usíná v okamžiku, kdy je postava zasycena nebo oběť již v sobě nemá žádnou krev. Takže mj. nelze spáchat Diablerii z Hladu. Pokud upír nemá ani poté dostatek krví, propadá po chvíli znovu do područí Bestie. Samozřejmě, že mrtvola zcela bez krve je významným porušením Maškarády

Ghoulové Hlad necítí. Pokud spotřebují svoji krev, nejsou Bestií nuceni do násilného pořízení si nové krve.

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 11:46:04