Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Maškaráda

První tradice přikazuje upírům skrývat svoji podstatu před smrtelníky. Zachování této Tradice je základní podmínkou upířího přežití v tomto světě. I když je upír mocnější než většina běžných smrtelníků, ale proti celému lidstvu nemají upíři šanci.
To je samozřejmě v rozporu s nutností se krmit lidskou krví a používat své nadpřirozené schopnosti.

Porušení Maškarády

Porušením Mašarády je jakýkoliv čin, který může smrtelníkům napovědět, že upíři ve skutečnosti existují. Rodní musí dávat při použití jakékoliv nadpřirozené schopnosti pozor, zda jej nevidí smrtelníci a zda za ním nezůstávají nevhodné důkazy.
Pokud dojde k porušení Maškarády, lze ještě dodatečně zahladit stopy pomocí vlivu. Podrobně o tom pojednává kapitola Použití vlivu.

Z hlediska pravidel jsou rozeznávány 4 stupně porušení Maškarády. U každého typu jsou uvedeny příklady. V konkrétním případě však může být porušení, keré je např. střední hodnoceno vzhledem k přitěžujícím okolnostem jako těžké porušení. Porušení jsou popsána pro malé množství svědků (maximálně 3 střízlivé osoby). S vyšším počtem svědků stoupá závažnost.

Lehké porušení – porušení, kterých si svědci obvykle ani nevšimnou a musí se jednat o velkou smůlu, když z toho jsou problémy.

Střední porušení – nadpřirozené projevy, u kterých není mnoho svědků a které si mohou snadno vysvětlit jako „to se mi zdálo“ nebo si problém nějak racionalizovat

Těžké porušení – porušení maškarády před větším množstvím svědků, nebo zanechání „jasných důkazů“ včetně záznamu na kamerách

Prolomení Maškarády – jasné důkazy ohromnému množství svědků – porušení, ke ktrému prakticky nemůže dojít neúmyslně

U těžkého porušení Maškarády, pokud není okamžitě zahlazeno, přicházejí na místo profesionální lovci, kteří už o existenci upírů věděli. Pokud dojde k prolomení Maškarády, zahajuje akce vláda a další instituce, které by se jinak o celou problematiku nezajímaly.
I prolomení Maškarády lze dodatečně zahladit, ale jenom za použití extrémně velikého vlivu.

Seznam porušení Maškarády není úplný, berte jej orientačně a používejte navíc rozum. :-) V případě jasně viditelného efektu – třeba proměna v netopýra – provedeného nezakrytě v obydledné oblasti třeba a to i bez přímých svědků, bude se počítat, že došlo k porušení Maškarády – někdo to zahlédal z okna.

Naposledy upravováno : 2018, 25.10., 23:28:36