Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

RolePlaying Tvorba postavy Zlepšení postavy Přijetí Disciplíny Schopnosti Mezičas

Mezičas

Pokud se hráč rozhodne, že jeho postava se v mezičase mezi jednotlivými díly věnovala něčemu zajímavému, co by chtěl v dalších dílech využít (vyhledávání informací, výlet na frontu, návštěva jiných měst apod.), je třeba učinit následující:

1) Kontaktovat organizátory nejpozději tři týdny před začátkem dalšího dílu, ideálně písemně, a co nejkompletněji popsat, co by jeho postava ráda v mezičase prováděla, a hlavně co by si představoval, že by mohl být výsledek takové činnosti.

2) Po konzultaci s organizátory (a rozhodnutí, zda skutečně postava bude vybranou činnost provádět) je potřeba učinit jeden hod desetistěnnou kostkou. Tento hod učiní hráč v přítomnosti organizátora, a předem si určí ta čísla, která budou mít pro jeho postavu negativní následky. Dle nebezpečnosti prováděné činnosti může být číslo jedno či více, a následky mohou být nepříjemné až smrtící (tedy ano, může se stát, že postava takto v mezičase podruhé zemře). Samozřejmě studium grimoárů asi smrtí neskončí, naopak výlet na sabatové území za účelem infiltrace má pravděpodobnost špatného konce celkem vysokou. Důležité je, že hráč může vždy svůj úmysl až do samotného hodu změnit.

3) Zároveň je třeba se rozhodnout, zda si hráč chce z tohoto konání v mezičase odnést nějaké informace, či zda mu jde hlavně o to, aby měl co vyprávět a případně se změnil jeho společenský status. V prvním případě, tedy pokud hráč chce nějaké informace, je třeba do volnočasových aktivit investovat 1 - 5 expů, a podle vybrané oblasti a expové investice připraví organizátoři informace, které postava zjistila.

4) Je třeba si uvědomit, že výše uvedený postup bude vždy zdánlivě (a nejspíš někdy i doopravdy) nespravedlivý. Postava může dostat informace, u kterých bude mít pocit, že jsou neužitečné. Za stejné množství investovaných expů mohou dvě postavy, které se věnují rozdílným oblastem, dostat naprosto odlišné množství informací. A jsou informace, které se takto nikdy nedozvíte (řešení dějových linek apod.) Pokud se nechcete předem smířit s případným pocitem nespravedlnosti, raději tuto možnost vůbec nevyužívejte.

Naposledy upravováno : 2015, 01.05., 23:54:17