Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

RolePlaying Tvorba postavy Zlepšení postavy Přijetí Disciplíny Schopnosti Mezičas

Tvorba postavy

Karta postavy

Každý hráč bude mít kromě herní placky i kartu, na které je uvedeno co postava umí a jaké jsou její charakteristiky. Karta postavy je prostě dokument, na kterém jsou všechny níže uvedené informace.

Na kartu si vypíšete svoje jméno, jméno vaší postavy, zda se jedná o Rodného nebo ghoula (jiné typy postav nejsou určeny pro hráče) a z jakého je klanu.

Životy

Vyjadřují vitalitu postavy, množství zranění, které dokáže přežít. Postavy – upíři mají 5 životů, ghoulové také. Zvýšit si maximální počet životů lze pouze dočasně pomocí Disciplíny Odolnost.
Životy se ztrácejí zraněním (podrobně viz kapitola Souboj) a léčí se spálením Krve (podrobně viz kapitola Léčení).

Vůle

Vyjadřuje vůli postavy ve všech smyslech. Postava se silnou vůlí umí třeba dobře vyslýchat a na druhou stranu, bývá dobře odolná proti mentálním útokům některých Disciplín. Upíři, na rozdíl od běžných smrtelníků, mají v sobě Bestii, která se snaží dostat napovrch a převzít vládu. Bestie je zvíře, které lační po krví a chce ukojit svůj hlad. Bestie, pokud převezme nad Rodným vládu, panicky utíká před ohněm nebo silnějším nepřítelem.
Sílu Vůle je tedy dána dvěma složkami Mysl vyjadřuje schopnosti vycházející ze samotné postavy a Lidskost určuje, jak dobře upír dokáže ovládat svoji Bestii.

Mysl

Síla „osobnosti“, kterou postava v sobě má. Postava má počáteční Mysl 3.
Mysl se nikde ve hře nepoužívá jako samostatný atribut, vždy jenom jako součást Vůle.

Lidskost

Bestie se nechce nechat svázat, naopak, chce převzít nad upírem vládu a v jeho těle se krmit krví lidí i Rodných bez ohledu na nějaké konvence. K ovládnutí Bestie slouží kodex nazvaný Lidskost, který je popsán ve stejnojmenné kapitole. Lidskost od Rodného vyžaduje, aby dodržoval celou řadu pravidel a vyhýbal se situacím, kdy jej může přemoci Bestie. U Rodných platí, že čím méně morální skutky postava páchá, tím větší moc nad ní získává Bestie a tím nižší má vůli. Dodržování lidských morálních zásad je tak pro Rodné ještě podstatnější než pro lidi.
Hodnota Lidskosti je vyjádřena na stupnici od –4 (naprosto nelidská postava, která zcela podlehla Bestii) do +4 (naprostý asketa, který dokonale ovládl svoji Bestii). Nová postava vstupuje do hry s Lidskostí 1. Pokud si myslíte, že by vaše postava měla začínat s lidskostí vyšší než 1, napište to i se zdůvodněním organizátorům a zamyslíme se nad tím.
Přijít o Lidskost lze velmi snadno – když postava spáchá prohřešek proti kodexu Lidskosti, tak může (ale nemusí nezbytně) dojít ke snížení Lidskosti. Čím těžší hřích postava spáchá, tím vyšší pravděpodobnost ztráty Lidskosti. Naopak zvýšení je velmi obtížné. Zvýšení Lidskosti je možné jenom tehdy, když se hráč úmyslně snaží spoutat svoji Bestii (oznámí to dopředu organizátorům) a bude úmyslně ve hře po dobu alespoň jedné herní etapy dodržovat zásady kodexu Lidskosti, které odpovídají vyššímu stupni, kterého chce postava dosáhnout.
Zvýšení Lidskosti je boj s Bestií a vítězství nad ní. Lidskost si tedy nelze zvednout tak, že postava celou etapu nic nedělá a tím nic nezkazí. Zvýšení je zapotřebí si odehrát.

Lidskost se ve hře používá jenom jako součást Vůle – s jednou jedinou výjimkou. Na Lidskosti – tedy schopnosti ovládat svoji Bestii – závisí, kolik krví musí mít postava ve svém těle, než ji začne ovládat hladová Bestie. Taktéž platí, že čím vyšší Lidskost, tím déle je postava schopna Bestii zvládat.

Vůle (podruhé)

Vůle postavy se vypočítá prostým součtem hodnoty Síly Mysli a Lidskosti. Pomocí Vůle odolává postava vlivu Disciplín ostatních. Z hlediska schopností jsou na tom stejně postava s Myslí 4 s Lidskostí 2 jako postava s Myslí 8 a Lidskostí -2. Obě mají Vůli 6.
Pokud dojde k situaci, že postava má nízkou Vůli a tam moc zápornou Lidskost, že by měla Vůli nižší než nula, tak se má Vůli rovnou nule.
Vůle je podstatná i v případě, že jedna postava pije krev jiné postavy. Pomocí vůle lze odolávat slastnému pocitu, který upíří kousnutí vyvolává. A to i kousnutí od jiného Rodného. Podrobnosti jsou v kapitole Lov a Polibek.

Generace

Počet teček, které má postava v charakteristice generace, určuje, jak je postava mocná z hlediska Rodných. Staří Rodní mají generaci vysokou, zatímco mladí, čerstvě vytvoření, velmi nízkou. Generace se ve hře rozsahem svých hodnot pohybuje mezi 0 a 4, i když po světě chodí Rodní, kteří mají generaci vyšší.

vsuvka pro znalce V:tM: generace je sice V:tM inspirovaná, ale funguje dost odlišně. Zde platí, že čím vyšší generace (víc teček), tím mocnější Rodný, čili opačně než v RPG. Pokud chcete přepočítávat tento systém do reálií V:tM, tak vezměte za základ 13. generaci a odečtěte od ní počet teček. A těch změn je víc, jak právě uvidíte. Konec vsuvky.

Z hlediska herních termínů rozlišujeme maximální generaci a aktuální generaci. Maximální generace říká, jakých schopností může Rodný maximálně dosáhnout. Maximální generace je vždy o 1 nižší, než je maximální generace otce postavy. Rodní, které vytvoří postava s maximální generací 3 tedy vždy mají maximální generaci 2. Z toho také vyplývá, že postava s maximální generací 0 už potomky mít nemůže.
Rodný však nemá své schopnosti hned od začátku rozvinuté na maximum. To vyjadřuje aktuální generace. Postava má aktuální generaci 0 a zvyšuje si jí za body zkušenosti (xp) až do svého maxima.

Maximální generace postavy klesnout nemůže. Kdykoliv však postava upadne do upířího bezvědomí zvaného torpor, tak jí o jeden bod klesá hodnota aktuální generace. Zvýšit maximální i aktuální generaci lze také pomocí aktu kanibalismu zvanému Diablerie, kdy Rodný nejenom vysaje veškerou Krev druhého Rodného, ale i jeho duši. Více o Diablerii v samostatné kapitole.

Pokud se kdekoliv v těchto pravidlech hovoří o generaci a není určeno, zda se jedná o generaci maximální nebo aktuální, tak se vždy jedná o aktuální generaci.

Hodnota aktuální generace určuje maximální krevní kapacitu upíra (viz níže část Krev), a kromě toho určuje, o kolik si upír může jednorázově navýšit hodnotu Vůle (pro útok či obranu) za spálení patřičného množství krve. Viz též kapitola Vůle.

Krev

Krev živých bytostí, jejich život. Parazitování na smrtelnících umožňuje Rodnému přežívat desetiletí i staletí, aniž by se na něm čas podepsal. Krví Rodný živí svoje nadpřirozené schopnosti (Disciplíny), pomocí krve se léčí. Kolik krví stojí Rodného použití nadpřirozené schopnosti je uvedeno u každé schopnosti zvlášť.

Jedna Krev reprezentuje zhruba 0,2 litru krve. Rodný je schopen do svého těla pojmout maximálně 5 krví + jednu krev za každou tečku aktuální generace. Rodný s aktuální generací 2 tedy může pojmout až 7 krví.

Ve hře jsou krve reprezentovány pivními tácky. Postava jich u sebe může mít nejvýše tolik, kolik činí jeho kapacita. Po spálení krve si lze doplnit krev jedním z následujících způsobů:

Vliv

Vliv vyjadřuje schopnost postavy nebo skupiny ovlivnit život smrtelníků nebo naopak od nich něco získat. Potřebujete zamaskovat porušení Maškarády před smrtelníky? Máte celou řadu možností, jak to udělat. Buď použijete svůj vliv na podsvětí a najatí mafiáni zlikvidují náhodné svědky, kterým se podařilo uprchnout z místa činu. Vliv na nemocnice zase zajistí falešnou lékařskou zprávu. Nebo použijete svůj vliv na policii a policie se prostě o případ nebude zajímat. Pomocí vlivu na média můžete zařídit, že šéfredaktor odmítne publikovat článek jako nedůvěryhodný nebo redaktor natolik posune význam události, že veřejnost na nic nepřijde. Z jiného soudku. Potřebujete něco získat? Vliv na podsvětí vám zajistí zbraně nebo drogy, vliv na okultní podzemí vám může pomoci získat thaumaturgický grimoár, který se v Praze objevil. A tak dále a tak podobně.
Podrobnosti v kapitole Použití vlivu.

Získávání vlivu

Vliv si může budovat buď jedna postava nebo skupina postav společně. Vliv se kupuje za expy.

Kdo uplatňuje vliv za skupinu je na dohodě v rámci skupiny. Záleží na způsobu komunikace s reprezentantem vlivu atd. Rovněž následky smrti člena skupiny, který obvykle s vlivem komunikuje, mohou být různé podle toho, jaký vztah skupina k vlivu má, jaký tlak aplikuje atd.

Příklady vlivu

Disciplíny

Nadpřirozené upíří schopnosti. Každý klan má tři takzvané klanové Disciplíny. Klanové Disciplíny se může Rodný učit sám, bez učitele, a také jejich výuka je potom mnohem jednodušší. Každá Disciplína obsahuje řadu schopností rozdělených do tří úrovní. K tomu, aby se postava naučila v Disciplíně schopnost na druhé úrovni, musí v ní napřed ovládat aspoň jednu schopnost na první úrovni. Obdobně, pro naučení se schopnosti na třetí úrovni musí postava v dané Disciplíně ovládat aspoň jednu schopnost na druhé úrovni.

Některé schopnosti Disciplín mají u sebe číslici (např. Disciplína Rychlost obsahuje schopnosti Zrychlení I, Zrychlení II a Zrychlení III). Jedná se technicky o jednu schopnost, kterou si postava čím dál víc rozvíjí. Nelze se proto naučit vyšší stupeň bez znalosti stupně nižšího. Postava se tedy nemůže naučit Zrychlení II bez toho, aby uměla už Zrychlení I. Pokud postava umí vyšší úrověň schopnosti (Zrychlení II) a z nějakého důvodu si z nějakého důvodu přeje použít nižší verzi (Zrychlení I), nic jí v tom samozřejmě nebrání, může tak kdykoliv učinit.

Přehled Disciplín s uvedením který klan má které Disciplíny jako klanové, naleznete v kapitole Disciplíny.

Schopnosti

Vaše postava může mít ještě nějaké další schopnosti, dovednosti nebo znalosti, které se jí mohou ve hře hodit. Jsou to vylepšení postavy, která se může poměrně lacino naučit každý – cizí jazyky, léčení smrtelníků, používání zbraně, atd. Podrobnosti k některým schopnostem najdete v kapitole Schopnosti.
Schopnosti si kupujete podle vlastního uvážení za body zkušenosti (xp). U většiny schopností jsou 3 stupně, kde druhý stupeň znamená již profesionála.

Doladění postavy

... a to je všechno. No, tedy, skoro všechno. Každý hráč dostane do začátku nějaké ty body zkušenosti (expy), které může použít k tomu, aby si postavu vylepšil, koupil Disciplíny, Vliv nebo třeba zlepšil aktuální generaci. Hráči, kteří hrají od začátku, budou mít k dispozici expů trochu víc.
Expy využijte podle popisu v kapitole Zlepšení postavy.

Finální úpravy karty postavy

Jakmile jste utratili přidělené expy, udělejte závěrečné úpravy karty postavy

Na konci si ověřte, že jste neporušili pravidlo, že postava vstupující do hry nesmí mít Lidskost vyšší než 1.
Hotovou postavu pošlete organizátorům na adresu Maskarada.Org@gmail.com. Hotovou postavu je zapotřebí probrat s někým z organizátorů dřív, než vstoupíte do hry.

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 15:19:11