Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

RolePlaying Tvorba postavy Zlepšení postavy Přijetí Disciplíny Schopnosti Mezičas

Vznik postavy

Přijetí

Přijetí je pojem, kterým se označuje vytvoření nového upíra. Ten, kdo nového upíra vytváří, se nazývá otec nebo matka. Nový upír je pak jeho / její potomek.

Otec musí nejdřív vypít veškerou krev, kterou v sobě budoucí upír má a nechat jej zemřít. Pak si otec způsobí zranění a nechá krev volně plout ze svého nemrtvého těla do úst právě zemřelého smrtelníka. Ten se zhruba po minutě probere a jeho tělo se začne transformovat do nové, nemrtvé, podoby. Transmutace je velmi bolestivý a traumatizující. Dvojnásob bolestivé to je pro Nosferaty, u kterých přitom dojde k napínání a přetvarovávání kostí a masa po celém těle. Zhruba po pěti minutách transformace končí a nový nemrtvý je připraven na noční lov – obvykle doslova, protože bývá hladový a otec by měl mít připravenu potravu pro svého potomka, aby nedošlo k porušení Maškarády hned po vytvoření potomka.
Potomek může být vytvořen i z právě zemřelé osoby. Pokud zemřelý není po smrti déle než hodinu (a jeho tělo je aspoň trochu kompaktní), lze z něj vytvořit upíra.

Za nového potomka je zcela zodpovědný jeho otec. Všechno, co nový potomek spáchá, je jako by spáchal jeho otec. Ten je odpovědný za jeho poučení ve věcech nemrtvých a má právo jej beztrestně zabít v případě, že zjistí, že nový potomek by byl svým chováním hrozbou Rodným.
Toto období odpovědnosti trvá minimálně jeden rok. Poté je nový Rodný představen princezně a otec je zproštěn povinnosti se o potomka starat. Rodný v tu chvíli získává práva a povinnosti jako všichni ostatní.

Přijetí krve od otce se již počítá jako první krok k Poutu krve.

Vytvoření a existence ghoula

Podobně jako k vytvoření potomka, je v Praze zapotřebí mít svolení Princezny i k vytvoření nového ghoula. Ghoul je smrtelník, který se třikrát napil v období jednoho měsíce krve upíra. Nemusí to být krev jednoho upíra, avšak obvykle to tak bývá. Po třech napití krve z jednoho Rodného, vzniká Pouto krve.

Ghoulové se nezasytí krví smrtelníků. Svoji kapacitu 2 krví musí naplnit krví upírů. Tu pak může použít k léčení, k Disciplínám nebo ke všem ostatním záležitostem, kde používají krev upíři.
Pokud ghoul spotřebuje veškerou krev, kterou má k dispozici, necítí žádný hlad ani není puzen Bestií k tomu, aby si krev obstaral třeba násilím. Pokud však ghoul po dobu jednoho týdne nezíská žádnou novou upíří krev, dojde k jeho zpětnou přeměnu v běžného smrtelníka. Pokud získal nějaké schopnosti z Disciplín, přijde o ně o všechny. Navíc, ghoulové nestárnou. Pokud dojde k přeměně na smrtelníka, čas ho dohoní – u člověka, který byl ghoulem měsíc, to nic neznamená. Ghoul, starý desítky let dost pravděpodobně zemře.
Pokud je ghoul zabit v souboji, zůstává ještě hodinu po smrti pod vlivem své existence. Čas jej dostihne až potom. Pokud se ghoul stane upírem a je před přijetím spoután Poutem krve, v okamžiku Přijetí veškerá Pouta padají. Mohou však být vzápětí vytvořena nová.

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 15:30:14