Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Pouto krve

Krev je život. Skrze krev se lidé mění v upíry a krev umožňuje jejich mrtvým tělům se i nadále pohybovat po tomto světě. A přesto upíři pijí krev jiných upírů jenom málokdy. Ten hlavní důvod se jmenuje pouto krve.
Pitím krve jiného upíra vzniká pouto, kterým se ten, kdo krev pije, jednostranně připoutává k „dárci“ krve. Výsledný stav lze přirovnat k hluboké zamilovanosti a oddanosti. Byť jsou tyto emoce naprosto umělé, v zásadě se nedají překonat. Ten, kdo byl silou krve takto spoután (opovržlivě též nazývaný "otrok"), odmítá z bytostného přesvědčení jednat proti svému "vládci", omlouvá jeho zlé skutky a strpí z jeho strany i velká příkoří.
Pouto krve vzniká po třetím napití krve jednoho upíra. Mezi dvěma „platnými“ napitími musí uběhnout alespoň 8 hodin. Postava takto může být připoutána pouze k jedné osobě.
V Kamarile se pouto krve používá jako jeden z trestů. Užívat této metody jen pro zajištění poslušnosti je považováno za přemrštěné a svědčí o nemožnosti (nebo spíš neschopnosti) "vládce" si loajalitu zajistit jinak.

Každý hráč musí evidovat, z kterého upíra se napil, a tato informaci nahlašte SMS organizátorům! Evidují se i napití v případě, že je postava k nějakému upírovi připoutána poutem krve!

Efekty pouta krve

Zrady, aneb nic není tak jednoduché

Naposledy upravováno : 2018, 25.10., 23:31:51