Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Pravidla

LARP vychází z RPG hry Vampire: the Masquerade, a proto je dobré (i když ne nutně nezbytné) vědět, o co jde mezi upíry, a znát základní reálie. Počítáme s tím, že většina hráčů RPG hru zná a proto dále v pravidlech uvádíme paralely mezi pravidly LARPu a RPG a také upozorňujeme, když jsou pravidla svojí logikou odlišná od RPG.

Herní odznak

Všichni hráči, kteří se účastní hry, budou vždy viditelně nosit univerzální znak (placka s černobílým logem Vampire: the Eternal Struggle). Znak se nosí zepředu na horní polovině těla, tedy na hrudi (nedat si znak na batoh, na stranu na rameno nebo na nohavici u kotníku!). Pokud určitý den nechtějí hrát, znak si vůbec nepřipnou. Postava pak nesmí vyslýchat, sledovat, bojovat, nemůže herně jednat, sdělovat informace, ani nemůže být sledována. Znak symbolizuje auru moci, kterou osoby, které nejsou ve hře, nevidí. Pouze když se začnou vyptávat, co to máte pěkného na klopě, něčím je nakrmte (pozn. Reinity: tato instrukce byla dočasně smazána coby nesrozumitelná, ale nakonec se ukázalo, že jí všichni rozumí až moc dobře, a navíc pěkně stoupají tržby restauracím :)). Z herního hlediska je placka neviditelná.

Po Praze se také budou pohybovat NPC, čili nehráčské postavy, označené stejnou plackou jako hráčské. Tyto mohou být upíry, mágy, nosiči informací nebo jinak zajímavými bytostmi. Doporučuje se zdržet neuvážené agrese. Po Praze se také pohybují lovci, mluví o tom varovná věštná znamení.

Zvířecí placku nosí postavy, které nejčastěji pomocí Disciplíny Animalismus mají podobu zvířete. Pro postavy nosící tuto placku platí následující pravidla:

Astrální placku nosí postavy, které jsou v astrální rovině tohoto světa. Pro postavy nosící tuto placku platí:

Hráči mohou mít také nasazenu bílou čelenku. Takto označené postavy vypadají jinak než ve skutečnosti. Hráč s bílou čelenkou by měl ostatním popsat jak vypadá a ostatní, kteří nejsou schopni nějakou svojí schopností jeho masku prohlédnout, s ním musí jednat jako kdyby nevěděli o koho se jedná.
Spolu s bílou čelenkou má hráč nasazenu tzv. skrývací placku s písmenem O a s číslicí. Číslo na skrývací placce označuje sílu schopnosti. Podrobnosti viz popis Disciplín Auspex a Skrývání.

Všechny tyto placky se nosí společně s herní plackou, tedy každý, kdo hraje má pořád nasazenu hlavní herní placku.

Zakrytí herní placky – pokud má postava základní herní placku zakrytu rukou, znamená to, že ji nevidíte, pokud nemáte schopnost, která by vám takto skryté postavy umožnila spatřit.

Naposledy upravováno : 2018, 24.10., 20:38:57