Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Rötschreck

Rötschreck je další z projevů Bestie, kterou mají upíři v sobě. Stejný efekt se projevuje i u Ghoulů. Rötschreck se projevuje v okamžiku, kdy se bestie bojí o svou existenci. To se projevuje nekontrolovatelným zvířecím strachem. Rodný zpravidla prchá, nemá-li kam, choulí se v koutě, případně upadá do katatonického stavu.

Kdy je Rötschreck vyvolán?

Je to zejména při zranění ohněm nebo svěcenou vodou – kdykoliv je postava zraněna z některého z těchto zdrojů, sčítá si počet zranění takto získaných. Postava propadne Rötschrecku v případě, že počet životů z takovýchto zranění přesáhne třetinu jeho Vůle. (Postava s Vůlí 5 tedy propadá Rötschrecku při zranění za 2 životy; postava s vůlí 6 při zranění za 3 životů.)
Existují i jiná zranění, která vyvolávají Rötschreck. V takovém případě se to dozvíte na místě (např. NPC vám oznámí, že zranění, která způsobuje, navíc vyvolávají Rötschreck). Pak je potřeba tato zranění sčítat se zraněními z ostatních zdrojů vyvolávajících Rötschreck.

Zranění na vyvolání Rötschrecku se počítají po celou dobu svého trvání, tedy až do chvíle, kdy jsou vyléčena.

Statický oheň - příklady:

(odolávat je třeba jednou za scénu)
Zápalky, zapalovač - 3 (není třeba odolávat, pokud upír nemá Vůli méně než 3)
Plynový hořák - 5
Pochodeň - 7
Malý táborák - 8
U většího plamene i v případě odolání je upírovi velice nepříjemné setrvávat v přítomnosti zdroje ohně.
Hořící pagoda s půl metru vysokým základem - 10
Hořící pagoda s metrovým základem - 13
Požár apod. - dle velikosti, 15 a více

Speciální útok – Rötschreck

Některé postavy jsou schopny přímo komunikovat s Bestií, nebo v Bestii vyvolat panický strach. V takovém případě hráč zahlásí útok „Rötschreck“ a zahlásí sílu útoku. Pokud je síla útoku vyšší, než je Vůle napadeného, tak cíl útoku propadá Rötschrecku. Příklad: Útočník schopný přímo komunikovat s Bestií zahlásí útok „Rötschreck 9“. Pokud má napadený Vůli 9 a víc, tak na něj útok nemá žádný vliv. Pokud má ovšem cíl Vůli 8 nebo nižší, probudila se v něm Bestie s cílem utéci.

Efekty Rötschrecku

Postava, které propadla Rötschrecku, se snaží uniknout z místa, kde byl vyvolán. Panický strach postavu přejde, pokud se od zdroje, který paniku vyvolal, vzdálí na 100 metrů nebo uplynou alespoň 3 minuty od vyvolání paniky. Ještě dalších 10 minut po skončení paniky se Bestie uklidňuje a nebude ochotna se vrátit ke zdroji své paniky.

Poznámka k Maškarádě

Rötschreck neznamená automaticky porušení Maškarády. Postava vypadá jako extrémně vyděšený smrtelník. Bestie ale v Rötschrecku nepřemýšlí a pokud postava zrovna měla vytažené zuby při lovu (tedy pokud je postava na lovu a je zraněna) nebo měla vytažené drápy (schopnost disciplíny Protean), nebude se starat o jejich schování. Bestie také není schopna používat žádnou ze schopností Disciplíny Skrývání. Nosferati, pozor!

Torpor

Torpor je stav klinické smrti u upíra. Na rozdíl od smrtelníků se upír může sám bez větších problémů z torporu probrat a znovu se pohybovat po světě. Rodný se dostává do torporu v okamžiku, kdy je významně zraněn. Podrobnosti jsou v kapitole Souboj. Když je postava ubita do torporu, ztrácí jeden bod aktuální generace! Tu si lze dokoupit zpět za expy.

Z torporu se lze probrat několika způsoby:

Upír probuzený z torporu má 0 životů. Po dobu torporu se nemůže postava nijak pohybovat – jako mrtvola. Pokud k upadnutí do torporu dojde před rozedněním a nikdo se o něj nepostará, hrozí, že bude po východu slunce spálen na prach.

Rodný se může sám rozhodnout upadnout do torporu. Pak aktuální generaci neztrácí a probouzí se s tím počtem životů, které měl před upadnutím do torporu, pokud jej mezitím nikdo nezranil. Minimální doba, na kterou může upír upadnout do torporu dobrovolně, je (10-Vůle) hodin. (Zde se jedná o čistou hodnotu Vůle, kterou má postava v základu.)

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 11:28:34