Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Souboj

Souboje jsou řešeny dotykem, žádné reálné zbraně se nepoužívají. Místo nich se používají jenom symbolické náhrady, tzv. zbraně pro noční boj. Vhodné materiály jsou papír (srolované noviny nebo lepenka), molitan, karimatka, mirelon nebo jekor. Platí zásada žádné dřevo ani kov!
K tomu, abyste herně mohli zranit soupeře, musíte mít buď nějakou schopnost (např. Disciplína Síla) nebo zbraň. Pokud ani jedno z toho nemáte, není vhodné se soubojů účastnit. Upíři, ghoulové, ani ostatní bytosti určené pro nehráčské postavy nejsou snadno odstranitelné tak, aby je každý mohl jen tak zranit pěstí. Ve hře jsou dva druhy zranění – omráčení a zabití.

Co zraňuje upíry

Upíři mají vysokou odolnost jako druh. Není lehké je něčím zranit. Na druhou stranu, některé látky, které by běžnému člověku neublížily, jej zabíjejí.
Zabíjí: oheň, svěcená voda a sluneční světlo
Omračuje: většina útoků boje beze zbraní, většina herních zbraní (nože, meče,...)

Co zraňuje ghouly

I ghoulové mají ze své podstaty vyšší odolnost, než smrtelníci, nedosahují však schopností upírů.
Zabíjí: oheň
Omračuje: většina útoků beze zbraní, herní zbraně (nože, meče,...)

Souboj probíhá následujícím způsobem:

Zbraně a speciální útoky

Speciální zbraně si lze opatřit, ale vaše postavy je nemají automaticky. K sehnání zbraní je zapotřebí správný vliv, jehož prostřednictvím si je obstaráte. Zcela jsou ze hry vyloučeny střelné zbraně z důvodů bezpečnosti, což zahrnuje i veškeré luky a praky. V omezené míře je povoleno zbraně vrhat, postava však na to musí mít dovednost. Některé speciální (převážně magické) útoky jsou realizovány papírovými koulemi, tak nebuďte překvapeni.
Postavy neumí automaticky zbraně používat. K tomu, abyste mohli použít některou z níže uvedených zbraní, musíte mít schopnost Používání zbraní na dostatečně vysoké úrovni.

Typy útoků

holá ruka
holou rukou nikomu příliš neuškodíte. Existují však schopnosti, které umožní holou rukou zraňovat.

nůž
již dokáže zranit upíra i ghoula. Nůž zraňuje za 1 život, pokud pravidla neříkají jinak. Pro útok nožem je zapotřebí mít v ruce herní nůž. Při útoku hlásí útočník „omrač“. Herní nůž nesmí být včetně rukojeti delší než 30 cm.

meč
meče jsou zbraně, které zraňují za rovněž 1 život, ovšem jsou delší, než nože. Ve 21. století však není používání mečů běžné a souboj za použití mečů může být brán jako porušení Maškarády. Pro útok mečem je zapotřebí použít herní meč. Při útoku hlásí útočník „omrač“. Herní meč musí být dlouhý včetně rukojeti minimálně 50cm a maximálně 60cm. Baseballové pálky, lešenářské trubky, páčidla a podobné zbraně spadají do kategorie "meč".

pochodeň
pochodeň je zbraň, která zraňuje upíry i ghouly vždy „zabij“. Upíři mají z ohně tak panický strach, že nemohou pochodeň jako zbraň vůbec používat. Ghoulové dokážou tento strach překonat. Pro útok pochodní je zapotřebí mít herní pochodeň, která musí splňovat stejné podmínky jako herní meč, na konci však musí být vylepšena červenými fábory (krepák), případně může být označena chemickým světlem (lighsticky), ideálně červeným. Pochodeň způsobuje upírům Rotschreck 7, doporučujeme hlásit.

svěcená voda
svěcená voda ve správných rukou zabíjí upíry, ale i ghoulům je jakákoliv manipulace s ní extrémně nepříjemná. Svěcenou vodu mohou používat pouze postavy, které to mají explicitně uvedeno ve svých pravidlech. Tedy ani upíři, ani ghoulové. Svěcená voda se vždy realizuje skutečnou vodou. Nehráčská postava používající svěcenou vodu může použít několik podob – vylévání z flakonků a kropení kropítkem jsou nejčastější. Při útoku hlásí útočník „svěcená voda“ a sílu útoku.

vysaj
útok, kterého jsou schopni pouze upíři. K tomuto útoku může dojít pouze tehdy, když se napadený nebrání. Kromě aplikace na vyřazenou/znehybnělou postavu připadá v úvahu pouze útok zezadu nebo jiná forma nečekaného napadení. Tento útok nelze použít „uprostřed“ souboje.
Hráč se dotkne rukou jiného hráče a zahlásí „vysaj“. Oběť v tu chvíli může upadnout pod vliv Polibku (viz stejnojmennou kapitolu). Teprve, když je zřejmé, že oběť je Polibkem zasažena, mělo by se přejít do klasického roleplayingu, tedy upír bude vysávání hrát a jakoby se zakousne do ruky nebo krku oběti. Po útoku saje útočník oběti jednu krev za každých dokončených 30 sekund. Jakákoliv jiná oběť než upír přichází s každou ztracenou krví o 1 život. V okamžiku, kdy počet životů klesl na nulu, nemůže upír v útoku pokračovat. Pokud upír použije tento útok na jiného upíra, ten neztrácí životy, ale přímo svoje krve. Pokud přijde o všechny své krve a útočník pokračuje v útoku, jedná se o tzv. Diablerii - viz příslušná kapitola. Útok vysaj může být při nevhodném použití kvalifikován jako porušení Maškarády.

slunce
toto není běžný útok. Upíry zabíjí slunce. Pokud se upír objeví mimo svůj domov v období mimo herní noc, případně se nestihne do skončení herní noci ukrýt, zraňován. Volejte Dracovi (viz záložka Organizace)

Další manévry, se kterými se setkáte vycházejí ze schopností jednotlivých Disciplín. Z nich nejčastější jsou následující:

úhyb
pokud zasažený zahásí „úhyb“, ve skutečnosti k zásahu nedošlo a útočník promáchl. Pokud útočník používal speciální útok (schopnost, disciplína), není tento spotřebován a může ho použít znovu

zrychlení
(např. zrychlení 2) znamená, že se postava, která zahlásila tento manévr, začala pohybovat rychleji než všichni ostatní. Upíra, který použije tuto schopnost, nesmí, kdo nemá a nepoužije schopnost Zrychlení stejné nebo vyšší úrovně, dokud se prchající nezastaví. Realizuje se hlasitým nahlášením „Zrychlení X“ a rychlým opuštěním místa seslání. V případě, že sesilatel takto uniká z boje, nahlásí schopnost a zdrhá. Veškeré další útoky ignoruje, pokud útočící nenahlásí stejné nebo vyšší „Zrychlení“. Upír, který použije tuto schopnost, zároveň může dostihnout kohokoli, kdo nepoužije schopnost Zrychlení stejné nebo vyšší úrovně – provádí se zvoláním „Stůj! Zrychlení X“) a případným sdělením efektu. Takto zastavený cíl se může libovolně připravit na útok, otočit apod. – pouze nemůže utíkat či odcházet. Pokud sesilatel okamžitě po seslání nevyrazí rychlým tempem směrem k cíli, trvání končí a cíl může utéci.

Pro kontrolu, zde jsou uvedeny nejčastější oznámení typu útoku. Existují i další a pokud se s nimi setkáte, měl by vám ten, kdo je používá, vysvětlit, jak působí.

omračující
(např. omračující 2, popřípadě omrač 2) vždy způsobuje omračující zranění
smrtící
(např. smrtící 2, popřípadě zabij 2) vždy způsobuje smrtící zranění (pokud se někde v pravidlech hovoří o spalujícím zranění, je to reziduum a má tam být smrtící)
oheň
(např. oheň za 2) zraňuje vždy „smrtící“; zásah ohněm probouzí Rötschreck. Herní předměty symbolizující oheň mají vždy červenou barvu.
svěcená voda
(např. svěcená voda za 2) zraňuje upíry „smrtící“; ghouly nezraňuje; zásah svěcenou vodou probouzí v upírech Rötschreck
vysaj
(neudává se zranění, to probíhá postupně)
zmatení
cíl tohoto útoku je zmatený tak, že není schopen žádným způsobem útočit, souvisle komunikovat a používat schopnosti k čemukoli jinému, než útěku. Cíl se musí v okamžiku seslání nacházet do deseti metrů od sesilatele. Pokud se objeví ohrožení, které by mohlo oběti ublížit, zmatení skončí. (Pochopitelně jen tehdy, kdy je oběť opravdu ohrožena, nikoli když je prostě přítomno nebezpečí.)
paralýza
cíl tohoto útoku je na 1 minutu paralyzovaný, podobně, jako by měl v srdci kolík. Nemůže se hýbat, ale vidí a slyší. Nemůže používat žádné schopnosti. Pokud je oběť zraněna, paralýza skončí.
stříbro
pokud není řečeno jinak, zraňuje "omračující". Tento útok je možno hlásit pouze tehdy, pokud útočíte zbraní, o které vám organizátor potvrdil, že způsobuje tuto formu zranění.
železo
pokud není řečeno jinak, zraňuje "omračující". Tento útok je možno hlásit pouze tehdy, pokud útočíte zbraní, o které vám organizátor potvrdil, že způsobuje tuto formu zranění.

Důsledky zranění

V důsledku zranění klesají postavě životy. I po vyřazení postavy může útočník pokračovat v útoku a vyřazenou postavu tak třeba i úplně zabít. Pro oba druhy zranění platí, že když je postava na nule životů (je jedno jakým druhem zranění, může jít i o kombinaci), tak je vyřazena. Rozdíl je až v případě, že byla zraněna víc než na „nulu“. Stavy pro upíra a ghoula obsahuje následující tabulka. Příklad je pro postavy s 5 životy


UPÍR více než 0 životů 0 životů životy v záporu ale ne víc než záporné maximum víc než záporné maximum
příklad 1-5 životů 0 životů -1 až -5 životů -6 nebo méně životů
omračující bez omezení vyřazení vyřazení torpor
smtící bez omezení vyřazení torpor druhá smrt

GHOUL více než 0 životů 0 životů životy v záporu ale ne víc než záporné maximum víc než záporné maximum
příklad 1-5 životů 0 životů -1 až -5 životů -6 nebo méně životů
omračující bez omezení vyřazení omráčení smrt
smrtící bez omezení vyřazení smrt smrt

Vyřazení
postava je vyřazena, nemůže bojovat, může se pouze plazit nebo pohybovat velmi pomalým krokem. Postava se může léčit pomocí Krve.
Omráčení
ghoul je v bezvědomí, nemůže se nijak pohybovat. Nemůže se sám léčit pomocí svých schopností, ale jeho tělo se samo „vzpamatovává“ rychlostí 1 život za 10 minut až do té doby, než se dostane na 0 životů.
Torpor
postava je zcela vyřazena. Postupuje se podle pravidel pro Torpor.
Smrt
ghoul je mrtev, postava umírá. Ghoul, který je mrtev méně než 2 hodiny může být Přijat a může tak z něj být vytvořen upír.
Druhá smrt
upír se rozpadá na prach a přestává existovat. Předměty, které měla postava u sebe zůstávají na místě její smrti.

Druhá smrt

Ano, během hry může dojít k úmrtí postavy, ač by to neměl být jev naprosto běžný. Všechny zabité postavy hned volají Dracovi (viz záložka Organizace). Za jistých okolností může být postava oživena, ale nebude to nijak jednoduché a může se přihodit, že poté, co o to pozůstalí budou usilovat, zjistí, že k něčemu tak specifickému jako je oživování nemají předpoklady. Zabitý okamžitě sundavá znak a nekomunikuje s ostatními, kdo jsou dosud ve hře. Organizátoři by také rádi věděli i od "vraha" příčinu zabití, aby se podle toho mohli dál řídit. Vzkříšený zabitý si svého vraha nepamatuje, neurčí-li organizátoři jinak.

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 14:51:44