Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Přenášení břemen

Sporným přenášeným předmětem bývají většinou znehybnělé postavy. Platí u nich totéž co u předmětů: co unesete, to unesete. Stokilový chlap toho holt unese víc než křehká dívčina. Vždy se však dohodněte s neseným, pokud nechce být nesen či tažen, nenuťte ho. Výjimku tvoří disciplína Síla. Pokud má postava libovolnou schopnost této disciplíny, je schopna unést libovolnou jinou znehybnělou postavu. Nesený tedy nemusí být skutečně nesen, bude se o toho, kdo jej „přenáší“, opírat. V extrémních případech ovšem hrozí porušení Maškarády.

Používáte-li k nošení břemen disciplínu Síla, musíte mít alespoň nějakou schopnost aktivovanou - čím těžší břemena, tím vyšší schopnost musí být aktivovaná.

Pokud je slabších postav víc, opět se o ně může přenášený „opírat“ – nahradí se tím humorná scénka, jak nesenému drnká hlava o chodník.
Pokud hodláte přenášet nějaké jiné nadměrné náklady, použijte následující vodítka, abyste zjistili co všechno unesete:

Příklad: Postava, která má 2 schopnosti na 1. úrovni Síly a jednu na 2. úrovni unese zhruba 500 kg Za druhou úroveň Disciplíny má 400 kg a 100 kg je za schopnost na 1. úrovni navíc.
Demonstrace takovéto síly před svědky znamená porušení Maškarády! Pro orientaci: auto Škoda Octavia váží zhruba 1500kg a sochy na Karlově mostě mají 3-10 tun.

Pokud jinou postavu (hráče) skutečně nesete, neplatí žádná omezení co se týče rychlosti pohybu. V případě, že využíváte Disciplínu Síla, tak platí následující omezení:

Duševní poruchy

V některých případech může postava získat duševní poruchu, zpravidla v důsledku silného traumatu. Malkaviáni mají aspoň jednu už od okamžiku Přijetí.
Duševní porucha neznamená, že se vaše postava změnila v blekotajícího idiota. Duševní nemoc znamená pro postiženého značné utrpení a nebývá pro své okolí zdrojem obveselení. Většina duševních poruch není na postiženém viditelná. např. pokud se jedná o fobie (strach z výšek, strach z uzavřených prostor,...) tak se dotyčný snaží maximálně vyhnout, aby taková situace vůbec nastala.

herní předměty

Herní předměty (kartičky, artefakty, písemné zprávy a indicie od NPC apod.) je nutné nosit při sobě (ale nesejde na tom, kdo z klanu je nosí). U některých předmětů (vzácné artefakty, historické předměty,..) se lze s organizátory domluvit, že je někde ukryjete. V takovém případě lze po předmět vypátrat pomocí vlivů a po vypátrání jej z místa úkrytu odnést. Pokud je takový předmět ukryt v útočišti (soukromém nebo skupinovém), tak po dobu ukrytí ztrácí status útočiště!

civilové

Nelze využívat osoby, které nejsou ve hře, k aktivitám typu „nechci se s nima potkat, zabav je“, nebo „sleduj támhle toho člověka“, nebo „kohokoliv uvidíš s tímhle znáčkem, zapamatuj si ho a řekni mi“, ani ke schovávání herních předmětů apod. Lze si je ale třeba poslat pro jídlo nebo k předání krátkého ústního vzkazu (ale nezapomínat na První Tradici – Maškarádu!).

Naposledy upravováno : 2018, 25.10., 23:32:21