Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Tradice Klany Vyhlášky Noviny Spravedlnost Princezna Šerif a Senešal Primogenát Kdo je kdo Svět Archiv postav

Tradice

Upíři ctí Tradice; jejich porušování je trestáno, přestože jsou mnohdy překrucovány ve prospěch těch, kteří jsou si "rovnější". V závorce je vždy uvedeno, co která Tradice obnáší pro hru.
Důležitá poznámka: Tradice slouží k tomu, aby chránily Rodné před lidmi, nikoli naopak!

První Tradice

Maškaráda
Skryješ svoji podstatu před těmi, jež nejsou Tvé Krve. Pokud se projevíš, budeš zničen.
(Rodný má nejen povinnost sám tuto Tradici neporušit, ale také aktivně zabránit porušení Maškarády jinou osobou.)

Druhá Tradice

Panství
Tvé panství patří jen Tobě. Na Tvém panství Tě budou respektovat. Tvé slovo je na Tvém panství zákonem.
(Hlavou města je Princezna, které tudíž patří celá Praha. Právo lovit na Hradčanech má pouze ona, okolí Haštalu a Anežského kláštera je vyhrazeno Šerifovi a Josefov Senešalce. Místa určená za Elysia mají zvláštní politický status.
V Praze je od roku 2005 zakázáno všem pražským Rodným následovat jiný etický kód než Lidskost.)

Třetí Tradice

Potomstvo
Vytvoříš jiného svého druhu jen se souhlasem svého Staršího. Když stvoříš jiného svého druhu bez souhlasu svého Staršího, budeš zničen Ty i Tvůj Potomek.
(O svolení žádá primogen Princeznu. Platí nejen pro potomky, ale i pro ghouly)

Čtvrtá Tradice

Odpovědnost
Ti, které vytvoříš, jsou Tvými Dětmi. Než budou Tvé Děti propuštěny, povedeš je ve všech ohledech. Jejich hříchy jsou Tvými hříchy.
(Problematické konání jednotlivce vrhá stín na celý klan, v rozšířeném chápání i celou jinou skupinu. Za prohřešky Rodného pod Tradicí odpovědnosti je trestán on i ten, kdo za něj zodpovídá, nejčastěji jeho stvořitel. Stvořitel má právo svého potomka, který je stále pod Tradicí odpovědnosti, kdykoli zabít, aniž by tím porušil šestou Tradici. Odpovědnost končí řádným uvedením do společnosti Rodných.)

Pátá Tradice

Pohostinnost
Cti panství ostatních. Po příchodu do města oznam svoji přítomnost tomu, kdo jest vládcem města. Bez jeho slova nejsi nic.
(První povinnost. Hlásí se Senešalovi, který je kontaktem na jiná města. Svolení k pobytu lze i neudělit. Druhým aspektem je uznávat domácí paní a podřídit se jejím příkazům.)

Šestá Tradice

Zničení
Nezabiješ jiného svého druhu. Právo zničení náleží Tvému Staršímu. Jen ti Nejstarší smějí svolat štvanici.
(Soudy nad provinilci nemusí být nutně oznámeny. Trest bude úměrný provinění - tedy ne nutně zničení. Šerif má právo kohokoliv zabít.)

Naposledy upravováno : 2019, 14.04., 19:38:46