Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Elysia, loviště a útočiště

Elysia

Místa, která se těší zvláštnímu společenskému statusu. V Elysiích je přísně zakázáno používat Disciplíny jiným, než explicitně povoleným způsobem. Není známo jak, ale princezna a šerif jsou schopni se o použití Disciplín v Elysiu dozvědět. Po porušení neprodleně volejte Organizaci! V Elysiu je také zakázáno lovit (tzn. brát odtamtud tácky)! A to zejména proto, abysme si udrželi s majiteli dobré vztahy!
Každý, kdo poruší tato pravidla, je přísně trestán. To, že se v Elysiích nesmí útočit, ovšem zdaleka neznamená, že není možné si na někoho počkat několik metrů odtamtud...
Za Elysium je aktuálně vyhlášeno pouze jedno místo:

Loviště

Princezně patří celá Praha, ale jednotlivým klanům a osobám byla poskytnuta území, na nichž mohou lovit jen oni, pokud se nedohodnou jinak. Jedná se o tyto oblasti:

Kdo je přistižen, že loví na cizím území, bude potrestán. Nijak fatálně, ale tak, aby se podtrhlo jeho společenské faux pas, vešel do řečí, odnesl si pár modřin... Za opakované narušování cizího výsostného loviště přichází tresty velmi citelné.
Městské čtvrti, které nepatří „nikomu“, propůjčuje Princezna k všeobecnému užívání.

Útočiště

Termín „útočiště” označuje jeden a právě jeden opěrný bod, který si hráč určí na začátku hry a pak ho nebude měnit. Z hlediska herního mechanismu se jedná o místo, kde se hráč jakožto Rodný nachází přes den.
V útočišti je hráčova postava nezranitelná, ale ani sama nikoho nemůže zranit, je to „svaté místo“. Tohle pravidlo je ve hře zejména proto, abychom si ze svých domovů nedělali kůlničky na dříví a aby s námi vydrželi partnerky, partneři, rodiče a vůbec ostatní spolubydlící. Za útočiště se považuje celý dům, včetně venkovní strany dveří, ve hře tedy nemůžete skončit jako sv. Václav ubodaní u vrat k útočišti. Pozor: z tohoto pravidla existují dvě výjimky – pokud máte ve svém útočišti zajatce nebo pokud v době své nepřítomnosti si tam ponecháváte herní předměty, pak útočiště prostě nefunguje, je to herní prostor jako každý jiný.
Existují ještě tak zvaná veřejná útočiště. Jedná se o veřejná místa, kde mohou přespávat Rodní a které je hlídáno Princezninými služebníky. Je zde možné si sundat placku, když se neúprosně blíží ráno. Jde o to, že placka se musí nasazovat tam, kde hráč skončil předcházející noci, a tak, aby se nemusel na začátku trmácet domů (z práce například), může zahrát, že den strávil ve společném útočišti a připnout si herní znak tam.
Veřejná útočiště spravovaná princeznou jsou tato:

Před vstupem do společného útočiště počkejte 5 minut viditelně poblíž vchodu. Pokud se za tu dobu neobjeví nikdo z hráčů, který by vám mohl chtít ve vstupu zabránit, můžete „vstoupit“ a sundat placku. To samé platí v případě, že se chcete přes den schovat v útočišti jiného hráče. Rychlý a okamžitý vstup do žádného útočiště není možný.

Skupinová Útočiště

Kromě tří definovaných Útočišť spravovaných Princeznou existují ještě další společná útočiště. Některé klany mají svoje a zařídit si ho může i libovolná jiná skupina. Jejich využívání se řídí stejnými pravidly jako těch spravovaných Princeznou. Navíc platí, že o využití Útočiště příslušníkem cizího klanu se dozví hlava skupiny (u klanů primogen), jenž toto Útočiště spravuje, a to neprodleně v okamžiku příchodu. Pokud se tedy chystáte vstoupit do veřejného Útočiště skupiny, které nejste členem, během 5-minutového povinného čekání oznamte tuto skutečnost Organizaci.
V skupinovém útočišti se nelze skrýt před členy skupiny, kterým útočiště patří.

Skupinová útočiště nejsou obecně známa. Skupina (klan) však může dát veřejně ve známost, kde se dané útočiště nachází a dát ho k dispozici ostatním Rodným. Přespání v útočišti skupiny (klanu), do které nepatříte, se bere jako dluh vůči této skupině (klanu).

Strávení dne mimo útočiště

Pokud Rodný přespává někde jinde, než ve svém vlastním či některém z bezpečných útočišt a musí někde strávit den nouzově, tedy třeba vlézt do odpadní roury, nahlásí to organizátorům.

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 11:56:06