Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Vliv na smrtelníky

Schopnost ovlivňovat a využívat smrtelníků je ve hře realizován pomocí attributu Vliv, který může uplatňovat buď skupina hráčů (třeba klan) nebo i jednotlivý hráč.

Použití vlivu

Vliv na svět smrtelníků lze ve hře použít jenom a pouze k následujícím činnostem:

vliv nelze použít na přímou akci proti hráčské postavě (nelze tedy zaútočit policejní jednotkou na schůzi jiného klanu) ani předmětům které vlastní (nelze ukrást postavě grimoár, který má u sebe pomocí vlivu na podsvětí, ale ani nelze touto cestou osvobodit zajatce). Lze ale takto zjišťovat potřebné informace (kde mají Toreadoři pravidelné schůzky, kdo vlastní grimoár s neznámou Thaumaturgickou cestou nebo kde je schován zajatec).

Způsoby použití vlivu

Vliv můžete uplatnit dvěma způsoby:

běžné použití vlivu

požádáte nebo rozkážete svým kontaktům, které máte díky svému vlivu, aby se snažily vykonat to, co od nich chcete. Budou se snažit, ale v případě, že se vyskytnou problémy, tak couvnou. V tomto případě se váš vliv v dané oblasti nesníží, ale je tu – zejména u riskantních nebo obtížných úkolů – šance, že neuspějete a jenom promarníte daný čas.

intenzivní použití vlivu

rozkážete, aby váš úkol splnili za každou cenu. Policisté budou Maškarádu zakrývat i za cenu vykrádání policejních spisů svých kolegů, lékaři unesou vysátou mrtvolu z márnice. Šance na úspěch je výrazně vyšší, ale zároveň skoro určitě váš vliv v dané oblasti klesne. Zdroje se vyčerpaly a došly jim peníze, byly zatčeny nebo vyhozeny z práce. Při intenzivním použití vlivu je 50% šance, že o něj (tečku, kterou reprezentuje) přijdete.

Kdykoliv chcete použít vliv, kontaktujte organizaci (viz záložka Organizace) a oznamte mu z jaké oblasti chcete vliv použít (policie, okult, ...), jakým způsobem (běžně nebo intenzivně) a kolik bodů vlivu chcete v daném případě uplatnit. Dozvíte se, jak dlouho bude zhruba daný zdroj plněním úkolu zaneprázdněn. Po uplynutí doby pro splnění úkolu vám pak oznámí výsledek.

Platí, že čím větší množství vlivu (počet teček) se do akce vloží, tím vyšší je pravděpodobnost úspěchu. Pravděpodobnost úspěchu je výrazně vyšší také v případě plnění úkolu za každou cenu.

Ve výjimečných případech lze uplatnit i víc vlivů najednou (třeba policii a lékaře). V takovém případě se může pravděpodobnost zvětšit, ale rozhodně nebude výsledek součtem vlivů. Vzorce pro výpočet znají organizátoři.

Uplatnění vlivu a zejména vypálení vlivu je mezi Rodnými dluh, který je nutno nějak splatit. Pokud tedy nějaký Rodný poruší Maškarádu a požádá svého (nebo dokonce jiného) primogena o zahlazení tohoto porušení, tak v případě úspěchu si může být jistý, že primogen bude za záchranu života v budoucnu požadovat nemalou službu. A pokud tuto službu odmítne, podruhé mu jen tak někdo záchrannou ruku nepodá.

Použití vlivu na zamaskování Maškarády

Orientační náklady na zakrytí Maškarády:

Pokus o pokrytí Maškarády trvá cca jeden den a může skončit třemi různými výsledky:

V nepříznivém případě se tak po jednom dni může změnit lehké porušení na střední, po další dni na těžké a za další 3 dny je Maškaráda prolomena. Kain nám buď milostiv.

Použití vlivu k získání informací

Pomocí vlivu lze pátrat po herních informacích. Zda se informaci dozvíte nebo ne závisí nejenom na množství a způsobu nasazení vlivů, ale také na tom o jak moc veřejně známou informaci se jedná. Zjistit detaily o životě sebevraha o jehož skoku z mostu informovala TV Nova jako první zprávě večera je mnohem snazší než zjistit kde je ukryt třeba golemův šém.

Pátrání trvá různou dobu podle charakteru vyhledávané informace. Když budete vlivům zadávat takovéto úkoly, dozvíte se, jak dlouho by mělo pátrání trvat.

Příklady herních informacích, po kterých lze pátrat:

Použití vlivu ke skrývání informací

Vlivem lze také bránit ostatním, aby dotyčnou informaci objevili. V takovém případě se vliv zaobírá vytvářením falešných stop, zakrýváním pravých indicií a podobnými záležitostmi. Tímto způsobem se snižuje šance všech, kdo po dané informaci pátrají.

Snížení vlivu / dělení vlivu

Nelze snížit vliv jiné skupiny nebo osoby třeba diverzní akcí nebo „přetahováním“ osob, které vliv reprezentuje. Tuhle „nereálnost“ vkládáme do hry úmyslně, aby se omezilo virtuální hraní.
Je však možné se vlivu vzdát ve prospěch někoho jiného / nějaké jiné skupiny. Nepřevádí se celé tečky, ale expy v dané oblasti (ten, na koho se vliv převádí, dostane tolik expů, kolik teček měl dárce před převodem +1).
Příklad: Primogenni hráli poker o vliv nad podsvětím a Nosferatský primogen (vliv na podsvětí 5) prohrál a musí předat svůj vliv primogenovi Ventruů. Nosferatům klesne vliv nad posvětím o 1 (mají pak vliv na podsvětí 4) a Ventruové získají 6 expů (5 teček + 1) na zakoupení vlivu nad podsvětím. Nemohou tyto expy použít na nic jiného, než na zakoupení vlivu na podsvětí.

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 10:22:08