Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Vůle v praxi

Jak vlastně funguje Vůle? Pokud by Vůle byla pevnou a neměnnou hodnotou, bylo by možné jednou na cíl zkusit nějakou schopnost, která na Vůli závisí, a pak už vždy vědět, jestli na dotyčného s těmito schopnostmi uspěji či nikoli. Proto je Vůle veličinou částečně proměnlivou. Každá postava má k dispozici tři hodnoty Vůle - hodnotu, která vyjde sečtením jeho Mysli a Lidskosti (tedy tu, kterou máte zapsanou v kartě postavy), hodnotu o jedna nižší a o jedna vyšší. Při každém použití Vůle, ať již při aktivním použití schopnosti nebo při obraně proti takovému použití, si může hráč vybrat jednu z těchto tří hodnot. Ale pozor! Je třeba nejprve použít všechny tří hodnoty a teprve potom je možné se vrátit k již použitým. Vysvětleme si to na příkladu.

Upír Váňa má Lidskost 1 a Mysl 3, jeho základní Vůle je tedy 4. K dispozici má tedy hodnoty 3, 4 a 5. V temné uličce na něj vyskočí vlkodlak a chce mu ublížit. Váňa si to nechce nechat líbit a protože není žádný bijec, použije schopnost Příkaz (discipína Ovládání). A anžto tuší, že vlkodlaci příliš silnou Vůlí neoplývají, ale na druhou stranu má dost strach, vybere pro tento okamžik hodnotu Vůle 4, tedy prostřední z těch, které má k dispozici. Vlkodlak příkazu uposlechne a Váňa je v bezpečí. Další noc se rozhodne při rozhovoru s jedním kontaktem si trochu pomoci k informacím a použije schopnost Dotaz. Na odpovědi mu záleží - a stále mu zbývá hodnota 5. Použije tedy právě tu, protože si chce odpověď co nejvíce pojistit. Získá, co chtěl a s nově nabytými informacemi se vydá do klubu, který patří jeho konkurentovi. U vchodu však čeká ghůl, který na něj vycení zuby a použije schopnost Hrůzný pohled s Vůlí 4. A protože Váňovi už nezbývá jiná hodnota Vůle, než 3, tak ostrouhal a ovládnut Bestií v hrůze utíká pryč. Ostuda. Na druhou stranu už použil všechny hodnoty, takže příště, až bude potřebovat použít Vůli, si opět může vybrat kteroukoliv z nich.

Samozřejmě, že toto pravidlo lze poměrně snadno obejít. Tu nejnižší hodnotu přeci můžete používat na bezvýznamné věci, přikazovat kamarádům, ať se napijí piva a podobně. Podfouknete tím organizátory, spoluhráče - a nejvíc možná sebe, protože si pokazíte hru. Tak to raději prosím nedělejte.

Upír může svou Vůli jednorázově zvýšit spálením krve v maximální hodnotě rovné jeho aktuální generaci. Takto lze učinit jak v případě útoku Vůlí, tak v případě obrany proti takovému útoku. Pro ilustraci můžeme pokračovat v příkladu:

Vraťme se s upírem Váňou, který má hodnotu aktuální generace 2, ke vchodu, kde na něj ghůl vycenil zuby a použil schopnost Hrůzný pohled s Vůlí 4. Víme, že Váňovi zbývala v tu chvíli jen jedna hodnota Vůle, a to 3. Pokud by tuto hodnotu použil, podlehl by Hrůznému pohledu a musel by utéci. Ovšem nyní víme, že má možnost spálit až dvě krve a zvýšit si jednorázově svou Vůli o tolik, kolik krví spálil, tedy dokonce na hodnotu 5. To ani nepotřebuje, na odolání mu stačí hodnota 4, takže spálí jen jednu krev a zachová si důstojnost.

Kdyby pak na místě ghůla stál upír, který by měl k dispozici hodnotu Vůle 4 (a aktuální generaci například 1), mohl by si Váňův úprk zkusit pojistit, spálit jednu krev a rovnou nahlásit Hrůzný pohled s Vůlí 5. Ovšem na Váňu by si nepřišel, protože ten by mohl místo jedné krve spálit dvě (jeho aktuální generace mu to dovoluje) a opět hodnotou Vůle 5 Hrůznému pohledu odolat. A nebo by se na to mohl vykašlat, spolknout svoji důstojnost, ušetřit dvě krve, použít čistou hodnotu 3 a prostě zdrhnout.

Použití schopností (disciplín)

Při používání disciplín, ať už v boji či při rozhovoru, vždy hlašte jakou konkrétní schopnost dané disciplíny používáte, hodnotu vaší Vůle, pokud je třeba, a případný efekt použité schopnosti. (Např. "Ocelové sevření jedna, nemůžeš se hýbat ani utíkat." nebo "Příkaz 'Uteč.', Vůle 6, pokud nemáš vyšší, musíš minutu utíkat, ohrožení to přeruší." apod.)

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 11:18:41