Novinky |Společnost | Postava | Pravidla | FAQ | Galerie  | Download  | Organizace  | V.I.C. 

Pravidla Čas Maškaráda Vliv na smrtelníky Kodex Lidskosti Souboj Vůle a schopnosti Léčení Rötschreck a torpor Zajetí Lov a Hlad Elysia, Útočiště Pouto krve Diablerie Ostatní pravidla

Zajetí a věci související

Zajetí

Postava může být zajata. Pokud se postava nemůže bránit (je v torporu, omráčená nebo vyřazená, popř. zadržená) může být „spoutána“. Spoutání se provede jemným omotáním provazu kolem zápěstí oběti. Spoutaná oběť může používat všechny své schopnosti, pokud jí v tom nebrání něco jiného (třeba torpor ;.-)). Nemůže se však hýbat ani utíkat (pokud má svázané nohy. Nohy není třeba doopravdy svazovat, ale řekněte to svazovanému). Pokud je postava spoutána železnými (policejními) pouty, musí na to být patřičně upozorněna! Jinak se má za to, že byla důkladně svázána provazem.
Zajatec poslouchá svého věznitele, ale nemusí s ním výrazně aktivně spolupracovat. Měl by si být vědom toho, že nemůže utíkat a tak jej věznitel může snadno převést do jiného stavu, než je „živý a zdravý“. Pokud zajatec odmítne spolupracovat při transportu, použijí se pravidla pro přenášení břemene.

V zásadě lze zajatce držet v zajetí libovolně dlouho, nicméně tato instituce by rozhodně neměla sloužit k odstranění postavy ze hry. Buďte rozumní, představte si sami sebe v roli zajatce. Pokud je zajetí součást hry, věznitel se zajatcem komunikuje, navštěvuje ho, převáží, vyslýchá apod., pak je patrně vše v pořádku. Pokud se zajetí vyznačuje tím, že je zajatec mimo hru, je něco špatně. V takovém případě si raději najděte způsob, jak postavu zajatce do hry zapojit. Všichni se chceme bavit.

Věznitel musí rozhodnout kam svého zajatce skryje. Na toto místo (k danému domu) zavede svého zajatce, kde si zajatec sundá herní placku a ocitá se mimo hru až do doby, než je propuštěn nebo osvobozen. Skrýt zajatce lze i do soukromého nebo skupinového útočiště (nikoliv do elysia nebo veřejného útočiště). Po dobu, kdy je v daném místě skryt zajatec, ztrácí dané místo statut útočiště!
Ihned po zajetí musí být organizátoři informováni kde přesně je zajatec schován. Zajatci nesmí být skryti v elysiu nebo ve společném útočišti.

Zajaté postavy nemohou žádných způsobem na dálku komunikovat se svým okolím. Nemohou používat mobil atd. Pozor, existují zvláštní schopnosti, které mohou v takovém případě komunikaci umožnit. Pokud někdo zkusí běžným způsobem kontaktovat zajatou postavu, je jeho pokus automaticky neúspěšný. Opět pozor na schopnosti, které umožňují telepatickou komunikaci.

Osvobození ze zajetí

Zajatá postava může být osvobozena. Pokud ještě nedošlo ke skrytí zajatce, stačí, když jiná postava zajatci sejme pouta a zajatec je opět volný. Existují i herní mechanismy, pomocí kterých se postava může osvobodit sama. „Pouta“ by proto měla být vyrobená tak, aby si je oběť mohla sama sundat.

Již skrytý zajatec může být osvobozen stejným způsobem. Je ovšem zapotřebí, aby osvoboditel věděl, kde je zajatec skryt a došel si pro něj na dané místo. Místo ukrytí zajatce musíte herně zjistit. To lze učinit mimo jiné prostřednictvím Vlivů. Pokud osvoboditel dojde na místo a není zde věznitel ani nikdo jiný, kdo chce zabránit osvobození, je osvobození automaticky úspěšné. Důvod této „nelogičnosti“ je jednoduchý. Nejde pořádně herně řešit souboje „ochranka tvořená vlivem“ versus hráčské postavy. Upíři prostě nad běžnými „vlivovými“ smrtelníky zvítězí vždycky. A ghoulové taky. A basta. :-)

Dřevěný kolík – znehybnění upíra

Upíra lze znehybnit vražením dřevěného kolíku do srdce. Znehybnělý upír stále slyší, co se kolem něj děje. Pokud mu někdo nezakryje oči, tak stále vidí. Nemůže mluvit, nemůže chodit, nemůže pohnout rukou, nemůže pálit Krev.
Herně se vražení kolíku do srdce realizuje dřevěným kolíkem (tupým, žádný hráč nesmí být zraněn), který se přiloží na hruď oběti a druhou rukou se do něj lehce klepne. Takto lze znehybnit vyřazeného upíra nebo upíra v torporu.
Druhou možností je, že oběť se znehybněním souhlasí (souhlas může být samozřejmě vynucený) a nehrozí tedy zranění při souboji. Také lze tímto způsobem kdykoliv znehybnit zajatou postavu. (Budeme rádi, když budete hrát zuřivého zajatce, který se nechce nechat opět znehybnit, ale pokud jste herně zajati, tak při pokusu o probodnutí srdce zajatec automaticky prohrává.)

Ocelové sevření

Jedna ze schopností Disciplíny Síla. Pokud je na postavu tato schopnost použita a tato není schopna se jí bránit (když jste schopni se bránit, tak to víte), oběť se nemůže pohybovat a považuje se za tzv. zadrženou. Po dobu zadržení se nemůže hýbat ani útočník, může však následně použít útok vysaj.
Oběť může při zadržení používat všechny svoje schopnosti, které nevyžadují pohyb. Je-li na ní použito vysaj, tak musí k používání schopností odolat Polibku.
Zadrženou postavu může někdo jiný než ten, kdo jej zadržel, prohledat nebo zajmout.

Prohledání

Postava, která se nemůže bránit (včetně vyřazené nebo zadržené postavy), může být prohledána. Prohledávaný musí odevzdat prohledávajícímu všechny herní předměty, které má u sebe a které nejsou nějakým způsobem skryty.

Vyslýchání

Pro výslech neexistují žádná zvláštní pravidla. Není tedy pravidlově rozdíl mezi rozhovorem mezi dvěma postavami a výslechem. Tedy, když někomu svítí do očí stowatová žárovka, je připoutaný k židli, křičí na něj dvojice pánů v dlouhých kabátech a vedle něj stojí ghoul s pochodní, tak se to častěji nazývá výslech než rozhovor. Mučení je ovšem jiná věc, tato schopnost výslech usnadňuje a zanechává následky.

Naposledy upravováno : 2018, 27.10., 11:36:10